Napisane przez 1:21 pm Ciekawostki

Czym są kolumbaria?

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na kremację i zaprojektowanie celi w kolumbarium dla swoich zmarłych krewnych. Taki pochówek jest opłacalny ekonomicznie, zajmuje mniej czasu niż pochówek w grobie i jest bardziej przyjaznym dla środowiska sposobem pochówku. Ale czym jest tego typu budowla? Jakie są jej zalety i cechy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Czym jest kolumbarium?

Strukturalnie kolumbarium wygląda jak ściana z wieloma rzędami komórek, w których umieszcza się prochy. Każda komórka przykryta jest płytą, na powierzchni której umieszcza się datę urodzenia i śmierci, epitafia, inne napisy i obrazy. Zamiast płyty można użyć drzwi i zamknąć je na klucz. W każdej celi mieszczą się zazwyczaj dwa naczynia, ale w ostatnich latach zaczęto budować ściany ze sklepieniami na 2-3 naczynia.

Wizualnie budowle te przypominają gołębnik, stąd też pochodzi słowo kolumbarium (od łacińskiego columbarium – „gołębnik”). Ze względu na charakter konstrukcji, kolumbaria dzielą się na dwa rodzaje: otwarte i zamknięte.

  • Otwarte kolumbarium to ściana z niszami, w których umieszcza się prochy. Innym wariantem jest wersja obrotowa. Tutaj cylindry są przymocowane do obracającej się platformy, na której znajdują się nisze.
  • Zamknięte znajdują się wewnątrz budynków i są dostępne tylko dla pracowników cmentarza lub krewnych zmarłego;

Kolumbaria a współczesne trendy

Przez wieki istniały dwie zasadnicze przeszkody w kremacji zwłok. Pierwszą z nich była niechęć środowisk kościelnych, datująca się od czasów średniowiecznych.  Wtedy to pochówki ciałopalne stosowane były w zasadzie tylko w krainach pogańskich. Po upowszechnieniu wiary chrześcijańskiej pojawił się drugi, nie mniej istotny aspekt: był to opór rodzin zmarłego.

W ostatnich latach wiele się w tej materii zmieniło. Z jednej strony znikł opór środowisk katolickich (w roku 2016  Kongregacja Nauki Wiary wydała nawet specjalną instrukcję Ad resurgendum cum Christo, regulującą zasady chrześcijańskich pochówków – zawiera ona miedzy innymi zasady przechowywania prochów zmarłego po kremacji). Z drugiej – nastąpiły spore zmiany obyczajowe, Kremacja stała się społecznie akceptowalna. Po zmianach tych kolumbaria wracają do łask.

Dokumenty dotyczące pochówku prochów

Omawiając, czym jest kolumbarium i do czego służy, warto wspomnieć o zasadach obowiązujących w tej niszy. Aby uzyskać miejsce w murze, należy zgłosić się do administracji cmentarza i przedstawić następujące dokumenty:

  • akt zgonu;
  • świadectwo kremacji;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za miejsce w pierwszym roku.

Proces pogrzebowy

Wiele osób wie, jak wyglądają kolumbaria na cmentarzu (zobacz tu), ale nie wszyscy znają zasady pochówku w tych konstrukcjach. W rzeczywistości procedura ta nie jest szczególnie trudna.

Na początek należy wybrać odpowiednią ścianę kolumbarium. Zazwyczaj wybiera się go z cmentarza, który znajduje się bliżej domu. Następnie można wystąpić do administracji o certyfikat na miejsce w ścianie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji wnioskodawcy wydaje zaświadczenie na celę, które uprawnia do umieszczenia w niej urny z prochami.

Zdjęcia pochodzą ze strony: https://kolumbarium.pl/producent-kolumbarium.html

Visited 260 times, 1 visit(s) today
Zamknij