Napisane przez 3:19 pm Biznes, Ważne w mieście

PUP: Do 28 tyś zł dotacji na działalność gospodarczą – tylko do 14.10

dotacja-na-dzialalnosc-gospodarcza-zabrze

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym obecnie programie wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą. Program obejmuje wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie dotacji na kwotę do 28 000 zł.

Nabór skierowany jest do osób do 29 roku życia, osób 50+, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach.

Wnioski będą oceniane w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowych środków na start działalności gospodarczej z uwzględnieniem uzyskanych punktów, terminu otrzymania i dostępności środków, którymi dysponuje PUP w Zabrzu.

Kompletny wniosek można złożyć w następujących formach:

  1. w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu,
  2. pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),
  3. w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
  4. w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
    • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
    • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP,
  5. osobiście w pokoju 7.04.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „dla bezrobotnych i poszukujących pracy/dokumenty do pobrania” a także w AKTUALNOŚCIACH na w/w stronie.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 41

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij