PUP: Do 28 tyś zł dotacji na działalność gospodarczą – tylko do 14.10

dotacja-na-dzialalnosc-gospodarcza-zabrze

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym obecnie programie wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą. Program obejmuje wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie dotacji na kwotę do 28 000 zł.

Nabór skierowany jest do osób do 29 roku życia, osób 50+, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach.

Wnioski będą oceniane w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowych środków na start działalności gospodarczej z uwzględnieniem uzyskanych punktów, terminu otrzymania i dostępności środków, którymi dysponuje PUP w Zabrzu.

Kompletny wniosek można złożyć w następujących formach:

  1. w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu,
  2. pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),
  3. w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
  4. w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
    • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
    • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP,
  5. osobiście w pokoju 7.04.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „dla bezrobotnych i poszukujących pracy/dokumenty do pobrania” a także w AKTUALNOŚCIACH na w/w stronie.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fortum i Miasto Zabrze - przekazanie historycznego obiektu EC Zabrze_1

Fortum przekazuje Zabrzu industrialną katedrę – Elektrociepłownia

W poniedziałek, 5 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie Miastu historycznego budynku Elektrociepłowni Zabrze należącego dotychczas do Fortum. W dawnym budynku głównym dyrekcji Elektrociepłowni, nastąpiło symboliczne podpisanie aktu przekazania nieruchomości. Uroczystość zbiegła się w czasie ze 125 rocznicą powstania obiektu. W zakres przekazywanych nieruchomości wchodzi między innymi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 […]

czytaj więcej

Działania „NURD” na drogach Zabrza

Termin NURD jest często używany w doniesieniach medialnych na temat działań polskiej policji. Skrót NURD oznacza Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Jest to cykliczna, ogólnopolska akcja polskiej policji mająca na celu poprawę warunków bezpieczeństwa osób bardziej narażonych na poruszanie się po drogach, takich jak spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Na śląskich drogach w tym roku doszło do […]

czytaj więcej
kandydat po na prezydenta zabrza

Kogo PO wystawi na prezydenta Zabrza?

Termin wyborów samorządowych w tym prezydenta naszego miasta przesunął się w związku z ustawą przedłużenia kadencji. Przed ustawą do wyborów doszłoby jesienią 2023 roku, stąd można było zaobserwować aktywność obecnych władz w różnych miastach, także w Zabrzu. Obecnie jednak po wdrożeniu ustawy przez rząd kadencja zostaje przedłużona do dnia 30 kwietnia 2024 r. Marek Morowiak […]

czytaj więcej
ddd