Napisane przez 4:14 pm Ważne w mieście

Profilaktyk 2022: Gala Laureatów w Zabrzu

Profilaktyk Roku 2022
Profilaktyk Roku 2022

źródło: https://www.facebook.com/FbZabrze/

W trakcie uroczystości odbywającej się wczoraj wieczorem w Teatrze Nowym w Zabrzu, ogłoszono laureatów dziesiątej edycji prestiżowego konkursu „Profilaktyk 2022”. Tytuł w kategorii indywidualnej zdobyła Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska, natomiast w kategorii zespołowej wyróżniono Fundację „Dobrzy Ludzie Dzieciom”.

Na gali obecni byli między innymi zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko w towarzystwie radnych, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu Jan Szulik, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii Maria Marquardt oraz dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze. Wydarzenie zorganizował wspólnie Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Urząd Miejski w Zabrzu. Celem konkursu „Profilaktyk Roku” jest docenienie prac profilaktycznych i terapeutycznych, które przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców Zabrza. Nagroda przyznawana jest corocznie przez kapitułę konkursu w dwóch kategoriach: indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja.

Laureaci tegorocznej edycji:

W kategorii indywidualnej tytuł Profilaktyk Roku 2022 przypadł Elżbiecie Skwarczyńskiej-Adryańskiej.

Od wielu lat Pani Redaktor angażuje się w ceremonie oraz imprezy trzeźwościowe i profilaktyczne, prowadzone przez instytucje zajmujące się tematyką uzależnień w Zabrzu. W miejscowym czasopiśmie „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” od kilkunastu lat, co miesiąc pojawia się rubryka poświęcona tym wydarzeniom, gdzie Pani Redaktor z dużą empatią i po konsultacjach ze specjalistami prezentuje problematykę uzależnień, bezdomności oraz związanych z nimi zagrożeń. Te publikacje mają istotne znaczenie edukacyjne i informacyjne.

W kategorii zespołowej tytuł Profilaktyk Roku 2022 zdobyła Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”.

Od 2014 roku fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom” prowadzi projekt o nazwie „Ambasadorzy rapu” we współpracy z fundacją „ULICA” i „Big Up Urban Session Festival”. Jego głównym celem jest wspieranie i odkrywanie utalentowanych raperów spośród dzieci i młodzieży, które mają trudności w rozpoczęciu swojego życia oraz ograniczone możliwości rozwijania swoich pasji.

Od 2017 roku Fundacja realizuje również projekt „Profilaktyka poprzez pasję”, skierowany do młodzieży zagrożonej używaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z powodu indywidualnych, rodzinnych lub środowiskowych czynników. Fundacja organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, mające na celu wzmacnianie ich kreatywności, rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych, jednocześnie ograniczając czynniki ryzyka uzależnień. Warsztaty z pedagogiki ulicy, fotografii i muzyki mają na celu budowanie samoświadomości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników, a także nauczenie pracy w grupie.

Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom” oferuje również wsparcie dla rodziców, w postaci stałego dyżuru psychologa, pracy psychologa z dziećmi i rodzicami opartej na psychoterapii integrującej oraz rodzicielstwie bliskości. Sposób pracy i budowania relacji pomiędzy ludźmi tworzącymi Fundację a podopiecznymi sprawia, że często dziecięcy świat porażek zamienia się w rzeczywistość, w której nawet najodważniejsze marzenia stają się realne.

źródło: UM Zabrze

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij