Napisane przez 8:15 pm Pozostałe, Ważne w mieście

Dodatek węglowy 3000 zł – złóż wniosek!

Dodatek Węglowy Zabrze

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których podstawowym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglowe zawierające 85% węgla kamiennego, mogą ubiegać się o wsparcie rządowe w wysokości 3000 zł.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała wczoraj rozporządzenie w sprawie wniosku dotyczącego dodatku węglowego. Jednym z warunków otrzymania tego zasiłku jest potwierdzenie w ewidencji posiadania źródła ciepła zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Mieszkańcy Zabrza mogą taki wniosek składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych na ulicy ul. Wyzwolenia 9. Można tez to zrobić przez Internet korzystając z platformy ePUAP. Wniosek w formacie PDF można pobrać pod tym linkiem.

Dodatek jest przyznawany jednorazowo na kwotę 3000 zł i przysługuje na mocy ustawy:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Jeśli wiele osób próbuje ubiegać się o dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, zasiłek trafi do tego, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami wniosku i odpowiednio wypełniać pola. We wniosku użyj WIELKICH LITER i wybierz V lub X w odpowiednich polach, które są dostępne. Wszelkie dane we wniosku o dodatek węglowy muszą być prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności. Pamiętaj, że w przypadku składania fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

Pierwsza część wniosku ubiegania się o dodatek węglowy obejmuję wnioskodawcę i jego gospodarstwo domowe, czyli dotyczy osobę, która chce otrzymać jednorazowe wsparcie w postaci 3000 zł. Są to takie pola jak:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Numer PESEL
  • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL

Kolejna część wniosku to odpowiednio:

  • Adres i miejsce zamieszkania – wypełnij pola we wniosku zgodnie ze wskazanymi rubrykami
  • Numer rachunku płatniczego – czyli numer Twojego konta bankowego, na który otrzymasz 3000 zł.

Kolejne pola dotyczą informacji naszego gospodarstwa domowego, czyli naszego mieszkania lub domu.

  • Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy – zaznaczamy odpowiednią opcję w zależności czy jest to jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Jeśli jest to wieloosobowe gospodarstwo to musimy uzupełnić dane osób zamieszkujących nasze mieszkanie lub dom.

Następnie uzupełniamy informacje dotyczące zgodne z tymi, które podaliśmy już Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Informacje muszą być ze sobą zgodne.

Kolejne pytania dotyczą tego czy jest to dom jednorodzinny czy wielorodzinny.

Dodatkowe informację znajdziesz w poniższym materiale przygotowanym przez Telewizję Zabrze

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Zamknij