Napisane przez 9:02 pm Ważne w mieście

Działania „Trzeźwość” – wzmożone kontrole policji na ulicach Zabrza

W ciągu ostatnich lat polskie przepisy dotyczące jazdy w stanie nietrzeźwości przeszły kilka istotnych zmian. Jedną z najbardziej zauważalnych jest wprowadzenie zaostrzonych kar, które grożą kierowcom, którzy dopuszczają się tego przestępstwa.

W poniedziałek rano rozpoczęły się działania „Trzeźwość”, prowadzone przez policjantów zabrzańskiej drogówki, w celu wyłapania kierowców, którzy prowadzą pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości. W trakcie takich działań użytkownicy dróg mogą spodziewać się policyjnych patroli w newralgicznych miejscach miasta, a także przy bocznych uliczkach, którymi czasami przed kontrolami starają się umknąć kierujący.

Warto przypomnieć, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami, kierowcy, którzy znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i prowadzą pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, gdy sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Wprowadzono również zmiany w odniesieniu do zakazu prowadzenia pojazdów. Obecnie dolna granica wynosi 3 lata, a górna 15 lat. Ponadto, dla recydywistów prawo jazdy jest zabierane dożywotnio. To właśnie dlatego coraz więcej kierowców zdaje sobie sprawę, że nie warto ryzykować prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Jednym z najważniejszych elementów wprowadzonych w zaostrzonych przepisach jest wprowadzenie obowiązkowych kar finansowych dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł w przypadku osoby, którą na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu przyłapano po raz pierwszy, oraz co najmniej 10 tys. zł dla recydywistów. Świadczenia te trafiają na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeśli kierowca, który jest pod wpływem alkoholu, chce uciec przed policyjnym patrolem, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie nakłada także na takiego kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. W związku z tym, że w ciągu ostatnich lat liczba wypadków drogowych związanych z jazdą w stanie nietrzeźwości znacznie wzrosła, wprowadzono także obowiązek, aby kierowcy, którzy chcą uzyskać prawo jazdy, odbyli badanie na obecność alkoholu we krwi.

Warto zaznaczyć, że polskie przepisy w sprawie jazdy w stanie nietrzeźwości są jednymi z najbardziej surowych w Europie. Jednakże, mimo zaostrzonych kar, nadal są osoby, które nie respektują prawa i prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Właśnie dlatego tak ważne są działania, takie jak „Trzeźwość”, które prowadzone są przez policjantów na całym terenie Polski. Dzięki takim działaniom coraz więcej kierowców zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie jazda w stanie nietrzeźwości, a także z surowych konsekwencji, jakie czekają na osoby, które dopuszczają się tego przestępstwa.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij