Napisane przez 8:38 pm Biznes

Festiwal Nauki i Biznesu 'Patent na zysk’ z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Festiwal Nauki i Biznesu 'Patent na zysk' z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Festiwal Nauki i Biznesu 'Patent na zysk' z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

W dniach 26-27 kwietnia w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, odbędzie się Festiwal Nauki i Biznesu „Patent na zysk”. Impreza ta ma na celu propagowanie osiągnięć naukowych oraz idei komercjalizacji wyników badań, a także ochrony patentowej najlepszych rozwiązań sektora nowych technologii i innych gałęzi przemysłu w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Podczas Festiwalu odbędzie się konferencja, która skupi się na prezentacji wyników badań oraz na wymianie poglądów na temat współczesnych kierunków w transferze technologii. Dodatkowo zostanie rozstrzygnięty konkurs „Lider Innowacyjności Politechniki Śląskiej”, który wyłoni najlepsze osiągnięcia naukowo-badawcze w regionie. Ta część Festiwalu skupi się na promowaniu innowacyjnych rozwiązań, które pochodzą z Politechniki Śląskiej.

Drugiego dnia Festiwalu, w plenerze (Klub Pracowników Politechniki Śląskiej), skupimy się na promocji osiągnięć naukowo-badawczych Politechniki, upowszechnianiu wiedzy o własności intelektualnej i ochronie patentowej. W ramach wydarzenia przewidziano także konkurs sportowy pn. „Patent na wygraną” oraz strefę zabaw dla dzieci, gdzie najmłodsi będą mieli okazję, aby nauczyć się czym jest własność intelektualna i jakie są sposoby ochrony jej przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Zwieńczeniem Festiwalu będzie koncert, który odbędzie się w nastrojowej atmosferze, i będzie okazją do umacniania relacji naukowo-biznesowych. Taka impreza, to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zbudowania trwałych relacji, które przyczynią się do rozwoju sektora naukowo-biznesowego.

Wszystko to sprawia, że Festiwal Nauki i Biznesu „Patent na zysk” to wydarzenie nie tylko dla naukowców i przedstawicieli sektora przemysłowego, ale także dla wszystkich, którzy pragną poszerzać swoje horyzonty i nawiązywać nowe kontakty. Jest to również doskonała okazja do podniesienia wiedzy na temat własności intelektualnej i ochrony patentowej, a także do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i innowacyjnymi technologiami. Warto także wspomnieć, że wydarzenie to doskonale wpisuje się w koncepcję promowania innowacyjności i transferu technologii, co przyczynia się do rozwoju regionalnego i przyspieszenia postępu technologicznego w kraju.

Festiwal Nauki i Biznesu „Patent na zysk” to również doskonała okazja dla przedsiębiorców i startupów, którzy szukają sposobów na rozwój swoich projektów oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Podczas wydarzenia będą mieli oni okazję zaprezentować swoje rozwiązania i pomysły, a także poznać innych przedstawicieli sektora, którzy mogą okazać się ważnymi partnerami biznesowymi.

Warto podkreślić, że ochrona własności intelektualnej jest niezwykle ważnym elementem dla rozwoju nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Dlatego Festiwal Nauki i Biznesu „Patent na zysk” to doskonała okazja, aby podkreślić rolę ochrony patentowej i promować wiedzę na ten temat. To także okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie inwestycji w badania naukowe i rozwój technologiczny, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnego kraju.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij