Napisane przez 4:13 pm Pozostałe

Kolejny transport darów z Zabrza do Ukrainy

Dzięki współpracy z włoskim miastem partnerskim Rovereto i sąsiednim Valano, Zabrze zorganizowało nowy transport do Równego, położonego na dotkniętej konfliktem Ukrainie. Wysoce skoordynowane wysiłki Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, pracowników Nowego Teatru w Zabrzu oraz lokalnych organizacji charytatywnych po raz kolejny raz niosą pomoc humanitarną.

Transport darów z Zabrza na Ukrainę ponownie zrealizował Wołodymyr Petriw, dyrektor Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Równem. Podziękował też za pomoc niesioną z Zabrza – zwłaszcza za zorganizowane wsparcie przyjaciół z Teatru Nowego. Udało się także zebrać karmę dla zwierząt dzięki Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami i zabrzańskiej Fundacji „Psitul me”.

Pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych podkreślają, że zbieranie darów dla Ukrainy ciągle trwa, a potrzeb wciąż jest wiele.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 i przyjmuje darowizny przy ul. Brodzińskiego 4, Dom Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

źródło informacji oraz zdjęcia: https://miastozabrze.pl

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij