Napisane przez 1:22 pm Pozostałe

Rusza nabór wniosków programu Maluch Plus 2023

Ruszył nabór wniosków do nowej rozszerzonej edycji programu Maluch+, który potrwa do 19 lutego br. Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. – To kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W centrum polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest troska o polskie rodziny, ich ochrona i zapewnienie stabilnych warunków do rozwoju.

– Konsekwentnie wspieramy rodziny w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Na programy takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Dofinansowanie do opieki żłobkowej przeznaczyliśmy już 227,1 mld zł. Ale to nie wszystko. Wprowadziliśmy pracę zdalną do Kodeksu pracy, stworzyliśmy projekt ustawy o aktywności zawodowej, a Rada Ministrów przyjęła w ostatnim czasie przepisy wdrażające dwie unijne dyrektywy, w tym dyrektywę rodzicielską – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ogłoszenie nowej edycji programu Maluch+ ( Maluch Plus )

Ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci jest także program Maluch+. Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, w których jest blisko 230  tys. miejsc opieki nad maluchami.

– Ogłoszenie nowej edycji programu to włączenie szóstego biegu w procesie rozwoju usług dedykowanych rodzinom z małymi dziećmi. To jednocześnie kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – wskazuje szefowa resortu rodziny.

– Mam nadzieję, że program Maluch+ spotka się z dużym zainteresowaniem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin. Aby rodzice mogli wrócić do aktywności zawodowej, chcemy stworzyć im warunki do oddania dzieci pod dobrą opiekę – dodaje minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi, dla kogo program Maluch Plus

Pod nową odsłoną programu Maluch+ Plus kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł. – Dzięki tym środkom, dzięki zwiększeniu budżetu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – podkreśla minister Marlena Maląg.

– W nowej edycji Maluch+ program jest rozłożony na lata, wcześniej rozliczenia musiały nastąpić w ciągu jednego roku. Teraz na realizację inwestycji są trzy lata – zaznacza wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. – Samorządy na utworzenie jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymają ponad 35 tys. zł. Po oddaniu inwestycji mogą liczyć na dofinansowanie do utrzymania miejsc opieki, to 837 zł miesięcznie na jedno dziecko – dodaje.

Dla województwa śląskiego budżet kolejnej edycji Programu wynosi ponad 585 mln zł. – Oznacza to, że w naszym regionie może powstać około 11 tys. nowych miejsc opieki – podkreśla wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. To tym ważniejsze, że w Śląskiem 56 gmin (czyli 34 proc.) nie ma takich miejsc.

– Możemy apelować do samorządów, w tym z województwa śląskiego, do tych gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnej opieki żłobkowej, by składać wnioski w ramach nowej edycji programu Maluch+ – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

– Nowa odsłona programu Maluch+ to kolejny przykład na to, jak efektywnie wspierać polskie rodziny. Zależy na tym, aby stale rozwijać przyjazną politykę państwa wobec tych najmniejszych wspólnot społecznych. Program Maluch+ to rozwiązanie, które ułatwia aktywizację zawodową rodziców naszych najmłodszych obywateli i tym samym oznacza wzrost zatrudnienia – mówi wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

– Naszym głównym celem jest tak zmienić Program Maluch+, aby wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji, z budową żłobków, żeby te bariery konsekwentnie likwidować – mówi wiceminister Barbara Socha.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W sytuacji gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania programu Maluch Plus, kwota

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
  • Pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

– Program Maluch Plus, na który przeznaczymy ponad 1 mld euro, łączy w sobie dofinansowanie krajowe ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Krajowego Planu Odbudowy. Jest  to pogram kompleksowy. Teraz Program ma wspólne zasady i uproszczoną formę aplikowania o środki – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak złożyć wniosek programu Maluch Plus ?

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy programu Maluch Plus, do kiedy?

Czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r. Następnie do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków. Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 roku.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij