Napisane przez 8:04 pm Pozostałe, Ważne w mieście

Zabrzańskie centrum przesiadkowe przy Goethego – postęp prac, wyasfaltowanie ulicy

centrum przesiadkowe Zabrze
centrum przesiadkowe Zabrze

fot. nowinyzabrzanskie.pl / Centrum przesiadkowe w Zabrzu – postęp prac

W Zabrzu wraz z upływem czasu rośnie jeden z najważniejszych projektów komunikacyjnych w historii miasta. Mowa tu o centrum przesiadkowym przy ulicy Goethego. Pomimo trudnych warunków geologicznych oraz konieczności przeprojektowania i wzmocnienia podłoża, intensywne prace prowadzone są już od kilku miesięcy, aż do momentu, w którym wznoszenie konstrukcji obiektu osiągnie swój szczyt. Obecnie trwają przygotowania do wykonania ostatniej kondygnacji budynku, a do końca maja zostanie także wyasfaltowana pierwsza część ulicy Goethego.

– Z ogromną determinacją realizowana jest jedna z największych inwestycji w naszym mieście – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dzięki centrum przesiadkowemu zwiększy się dostępność środków transportu dla mieszkańców i gości, podniesie się poziom bezpieczeństwa, a także wzrośnie liczba miejsc parkingowych. Ważnym efektem będzie też redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

centrum przesiadkowe Zabrze budowa

fot. nowinyzabrzanskie.pl / Centrum przesiadkowe w Zabrzu – budowa

14 grudnia ubiegłego roku w zabrzańskim magistracie podpisano umowę na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rejonie ulicy J. Goethego, placu Dworcowego oraz ulicy 3 Maja. Na wcześniejszym etapie prac przy infrastrukturze drogowej sąsiadującej z dworcem i powstającym obiektem, przełożono instalacje gazowe, wodne, elektryczne i gazowe. Było to konieczne, by móc wybudować w tym miejscu nową infrastrukturę.

remont drogi Zabrzańskie centrum przesiadkowe przy Goethego

fot. nowinyzabrzanskie.pl / remont drogi Zabrzańskie centrum przesiadkowe przy Goethego

Docelowo powstający budynek będzie miał cztery kondygnacje. Na pierwszej z nich znajdą się perony dla komunikacji publicznej, na drugim i trzecim poziomie zostanie udostępnionych 140 miejsc parkingowych. Na samym szczycie budynku powstanie ogród oferujący chwilę relaksu pasażerom oczekującym na transport.

W ramach umowy przewidziano budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem, wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układ komunikacyjny, skomunikowany z placem Dworcowym i ulicą J. Goethego, parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem. Dodatkowo planowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych, przebudowę drogi, dojazdów, chodników i placów manewrowych.

Nie zabraknie także inwestycji w obiekty małej architektury, takie jak stojaki na rowery, ławki czy kosze na śmieci, a także budowa infrastruktury związanej z elektromobilnością, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych. W ramach umowy przewidziano również wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy, wykonanie monitoringu wizyjnego oraz systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz biletomatów.

Wartość umowy wynosi ponad 54 721 797 zł brutto, a jej realizacja powinna zostać zakończona do końca października bieżącego roku. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców miasta oraz lepszej organizacji ruchu drogowego.

Centrum przesiadkowe w Zabrzu to ważny element inwestycyjny dla miasta oraz okolicznych gmin. Zadanie to jest realizowane w ramach programu „Zintegrowany Transport Publiczny”, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do różnych form transportu publicznego.

Dzięki tej inwestycji, pasażerowie będą mogli swobodnie przesiadać się między różnymi środkami transportu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, będzie można skutecznie zarządzać ruchem drogowym, co zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Projekt ten to także odpowiedź na wyzwania związane z ochroną środowiska. Dzięki budowie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do środków transportu niskoemisyjnego, a to wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w mieście.

remont drogi Zabrzańskie centrum przesiadkowe przy Goethego

fot. UM Zabrze – plan Zabrzańskie centrum przesiadkowe

źródło: UM Zabrze

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Zamknij