Napisane przez 3:44 pm Ciekawostki

Ruszyły przelewy trzynastek, terminy trzynastej emerytury

Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów już rozpoczęły się. Osoby, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 1 kwietnia, otrzymają pierwszą trzynastkę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie jest wymagane składanie żadnego wniosku, ponieważ ZUS wypłaci dodatkową gratyfikację automatycznie wszystkim uprawnionym do rocznego świadczenia pieniężnego.

Terminy wypłat trzynastej emerytury

Osoby, których termin płatności emerytury lub renty przypada na najbliższą sobotę, tj. 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia będą dostarczane przez listonoszy 28 marca lub przekazywane na konta bankowe 30 marca. Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę razem ze świadczeniem za kwiecień.

Zgodnie z wytycznymi ZUS, daty płatności świadczeń wynoszą: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, tak jak sobota czy niedziela, ZUS wypłaca świadczenie przed tym dniem. Dlatego też, emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 10 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowych środków pieniężnych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Trzynasta emerytura, która wynosi w 2023 roku 1588,44 zł brutto, zostanie potrącona podatek i składka zdrowotna, a kwota netto będzie uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Przysługuje ona wszystkim, którzy na dzień 31 marca br. mają przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jeśli wypłata świadczenia zostanie zawieszona na dzień 31 marca br. np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków, trzynastka nie zostanie wypłacona. Należy jednak pamiętać, że z trzynastki nie dokonuje się potrąceń i nie podlega zajęciom komorniczym.

W przypadku renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń, np. emerytury z

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij