Napisane przez 5:30 pm Ważne w mieście • One Comment

Wręczenie nagród w konkursie dla studentów: Zagospodarowanie Kąpieliska Leśnego w Zabrzu

źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/MOSiRZabrze

Dziś, na uroczystym wydarzeniu, uhonorowani zostali młodzi architekci, laureaci konkursu studenckiego, który zadaniem miał przedefiniować przyszłość Kąpieliska Leśnego w Zabrzu. Współorganizatorami konkursu byli ceniona Akademia Śląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR Zabrze) oraz samorząd Miasta Zabrze.

Nagrody przyznane zostały następującym projektom:
– Pierwsza lokata przypadła twórczości Michaliny Gałuszki oraz Jakuba Stojeckiego (zespół otrzymał 5000 zł).
– Drugie miejsce zajęli Maciej Kosatka oraz Jakub Pikos (nagroda wyniosła 3000 zł).
– Trzecie miejsce przypadło Klaudii Kliś i Judycie Maciejczyk (nagroda wyniosła 2000 zł).

Zaproponowane projekty stanowią doniosły wkład w proces modernizacji kąpieliska, jednocześnie pielęgnując ducha i historię tego miejsca. Podczas wręczenia nagród miała miejsce także konferencja prasowa, w której uczestniczyli reprezentanci Miasta Zabrze, MOSiR Zabrze oraz Akademii Śląskiej:

Z Miasta Zabrze byli obecni:
• Prezydent Miasta Zabrze – dr Małgorzata Mańka-Szulik
• Wiceprezydent Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski
• Radny Rady Miasta – Joachim Wienchor
• Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego – Zenon Rodak
• Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu – Dorota Kosińska
• Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem – Anna Wyleżoł
• Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Mieniem – Katarzyna Ciołecka

Z MOSiR Zabrze:
• Prezes Zarządu – Zdzisław Trzepizur
• Członek Zarządu – Andrzej Pilot

Akademię Śląską reprezentowali:
• Kanclerz – mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda
• Dziekan Wydziału Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych AŚ – dr inż. arch. Jakub Świerzawski
• Prowadząca – mgr inż. arch. Małgorzata Kabat-Koziarska
• Koordynator – mgr inż. arch. Paulina Nagel

Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Miasta Zabrze oraz MOSiR Zabrze za owocną kooperację przy tym istotnym projekcie. Jesteśmy zadowoleni z efektów naszej współpracy i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne inicjatywy w przyszłości.

Kreując przyszłość Kąpieliska Leśnego, młodzi architekci wpisują swoje nazwiska w historię miasta, jednocześnie zapewniając mu nową jakość i wyjątkowość.

źródło: MOSiR Zabrze

Visited 16 times, 1 visit(s) today
Zamknij