Napisane przez 3:03 pm Pozostałe, Ważne w mieście

Zabrze najbardziej wyludnionym miastem w Polsce

zabrze wyludnione
zabrze wyludnione

Zabrze fot. nowinyzabrzanskie.pl

Polska zmagając się z wyludnieniem, wciąż traci na liczbie ludności. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kraju mieszka o 357 309 osób mniej niż w roku 2021. W efekcie zniknęło z powierzchni Polski miasto większe niż Bydgoszcz lub niemal równa liczbie ludności Szczecina. Niestety, sytuacja w niektórych regionach jest znacznie bardziej dramatyczna niż w innych.

Najnowszy raport GUS „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 r.” wskazuje, że w Polsce ponad 80% gmin i ponad 87% powiatów odnotowało spadek liczby ludności w 2022 r. Najwięcej mieszkańców opuściło pięć powiatów: raciborski, kłodzki, inowrocławski, ostrowiecki i kędzierzyńsko-kozielski. Wśród miast, które tracą najwięcej ludności, znajdują się Zabrze, Bytom, Bydgoszcz i Radom.

Zabrze – miasto wyludnione nr 1

Sytuacja w mieście Zabrze jest szczególnie dramatyczna. Jest to jedno z miast, które notują największy odpływ ludności w całym kraju. Zabrze to gmina, z której najszybciej odpływają mieszkańcy. Wśród miast, które nie są na prawach powiatu, największy spadek liczby ludności odnotowano w Chodczu w województwie kujawsko-pomorskim.

Oprócz Zabrza, sytuacja w innych miastach nie wygląda zbyt dobrze. W Polsce, 92% miast na prawach powiatu odnotowało spadek liczby ludności. Niemniej jednak, Zabrze i Bytom to miasta, w których spadek liczby ludności jest najbardziej zauważalny na tle ogółu mieszkańców.

Trzeba również zauważyć, że sytuacja wsi nie jest lepsza. W Polsce odnotowano spadek liczby ludności na wsi, choć w odniesieniu do całej populacji kraju, jest on mniejszy. Najmniej atrakcyjne dla Polaków są wsie w województwach: lubelskim i warmińsko-mazurskim.

W świetle powyższych danych, wyludnienie miasta Zabrze jest tylko jednym z wielu przykładów na trudną sytuację, z jaką Polska ma do czynienia. Jednakże, dla mieszkańców Zabrza i innych miast z największym odpływem ludności, sytuacja ta jest szczególnie trudna.

Wyludnione Zabrze – co to znaczy dla miasta?

Wyludnienie miasta Zabrze, podobnie jak w przypadku innych miast w Polsce, jest trudne i złe z wielu powodów.

Po pierwsze, spadek liczby ludności oznacza, że miasto traci ludzi, którzy są potrzebni do funkcjonowania różnych sektorów gospodarki, takich jak służba zdrowia, edukacja czy przemysł. Zmniejszenie liczby ludności wpływa negatywnie na rozwój miasta i może spowodować trudności w zachowaniu bieżących usług oraz w przyciąganiu nowych inwestycji.

Po drugie, wyludnienie oznacza zmniejszenie dochodów miasta. Przychody miasta w dużej mierze zależą od podatków, które płacą mieszkańcy. Mniejsza liczba ludności oznacza mniejsze wpływy z podatków, co może prowadzić do trudności finansowych i ograniczeń w zakresie świadczenia usług publicznych.

Po trzecie, wyludnienie może prowadzić do procesów degradacji miasta i pogorszenia jakości życia mieszkańców. Mniejsza liczba ludności oznacza, że budynki stają się puste, co z kolei prowadzi do ich zaniedbywania i degradacji. To może prowadzić do powstawania w miastach opuszczonych dzielnic i zwiększenia liczby opuszczonych budynków. Zmniejszenie liczby mieszkańców może też prowadzić do zwiększenia bezrobocia i ubóstwa, co wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców.
Wyludnienie miasta Zabrze to również utrata wartości kulturowych i społecznych. Mniejsza liczba mieszkańców wpływa na życie społeczne  i dzielnic prowadzi do zaniku historii i dziedzictwa kulturowego.

Wyludnienie Zabrza jest trudne i złe dla mieszkańców, gospodarki miasta i jakości życia. Konieczne są działania, które pomogą zatrzymać ludzi w mieście i zwiększyć jego atrakcyjność, takie jak inwestycje w przemysł, infrastrukturę i kulturę, a także poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Visited 452 times, 1 visit(s) today
Zamknij