Napisane przez 1:09 pm Biznes, Ważne w mieście

Zabrze Inicjuje Cyfrowe Wsparcie dla Przedsiębiorców: Nowy Punkt Porad dla Biznesu

W Zabrzu, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, zrodziła się inicjatywa mająca na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Współpracując z Miastem Zabrze oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, powstał Punkt Porad dla Biznesu, który obecnie funkcjonuje w formie wirtualnej na platformie internetowej pod adresem: www.ppdb.polsl.pl.

Platforma ta oferuje darmowe porady, udzielane przez wykwalifikowanych ekspertów, których baza liczy kilkadziesiąt osób, w tym doktorantów, adiunktów i profesorów. Choć obecnie większość z nich to pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania, plany rozwoju Punktu Porad obejmują rozszerzenie działalności o nowe obszary kompetencji i włączenie do bazy ekspertów pracowników innych wydziałów Politechniki Śląskiej oraz podmiotów współpracujących.

Eksperci Punktu Porad dla Biznesu udzielają porad w szerokim zakresie tematycznym, obejmującym między innymi BHP i środowisko pracy, innowacje, badania i rozwój, wprowadzenie nowego produktu lub usługi, technologie informatyczne w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inwestycje, jakość produkcji i usług, transport, spedycję i logistykę, zarządzanie projektami, nowoczesne narzędzia marketingowe, modele biznesowe, audyty i szkolenia.

Portal posiada inteligentną wyszukiwarkę, która na podstawie odpowiednio przygotowanej eksperckiej bazy danych wybierze dla użytkownika optymalnego eksperta mogącego rozwiązać konkretny problem lub przedstawi optymalne rozwiązanie danego problemu w oparciu o zbiór rozwiązań tzn. bazę rozwiązań problemów biznesowych zawartych w najczęściej zadawanych pytaniach.

Inicjatywa ta stanowi znaczący krok naprzód w dostarczaniu wsparcia dla lokalnego biznesu, podkreślając zaangażowanie Zabrza w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

źródło: UM Zabrze

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Zamknij