Napisane przez 9:34 am Ważne w mieście

10 edycja – Zabrzański Budżet Obywatelski: Wnioski, Terminy i Fundusz

zabrze-budzet-X-edycja-plakat-a3-1_page-0001-scaled

zabrze-budzet-X-edycja-plakat-a3-1_page-0001-scaled

Do 4 maja obywatele Zabrza mają możliwość zgłaszania wniosków w ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewidziano zakończenie wstępnego etapu weryfikacji na 10 sierpnia, natomiast 31 sierpnia poznamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Proces głosowania rozpocznie się 11 września, a zakończy 28 września. Wyniki zostaną ogłoszone 12 października. Tym razem na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty miasto przeznaczyło 6,6 mln zł.

W ciągu dziewięciu dotychczasowych edycji ZBO, mieszkańcy Zabrza złożyli ponad 860 wniosków. Na przestrzeni ostatnich lat, po oddaniu ponad 195 tysięcy głosów (głównie drogą elektroniczną), do realizacji wybrano 187 zadań. Większość z nich została już zrealizowana i służy obecnie społeczności. Od 2015 do 2023 roku miasto przeznaczyło na ich realizację ponad 45 mln zł.

Łączna suma 6,6 mln zł zostanie rozdzielona na 21 puli dzielnicowych (11 większych dzielnic – z pulami wynoszącymi po 350 tys. zł oraz 10 mniejszych – po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Maksymalna wartość projektu zgłaszanego w puli obejmującej całą gminę została ustalona na 500 tys. zł, natomiast maksymalna wartość projektu zgłaszanego w puli dla konkretnej jednostki pomocniczej wynosi 100% danej puli.

Wnioski można przekazać na dwa sposoby: drogą pocztową (wówczas adresat koperty to Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze) lub osobiście (na parterze, przy głównym wejściu do budynku UM). Wniosek może poprzeć każdy mieszkaniec Zabrza, który ukończył 16 lat.

Aby uczestniczyć w głosowaniu, należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz potwierdzenie ukończenia 13 lat. Głosując elektronicznie, będzie trzeba podać również numer telefonu lub adres e-mail – tam zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie oddanego głosu.

Szczegółowy harmonogram dziesiątej edycji ZBO przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Data
Rozpoczęcie składania wniosków 3 kwietnia 2023 r.
Zakończenie składania wniosków 4 maja 2023 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji 10 sierpnia 2023 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 17 sierpnia 2023 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 31 sierpnia 2023 r.
Początek głosowania 11 września 2023 r.
Koniec głosowania 28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników głosowania 12 października 2023 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2024 r. wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia: do 15 listopada

 

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij