Napisane przez 11:54 pm Ważne w mieście

13 lutego rozpoczyna się przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu

Nadszedł czas na modernizację torowiska tramwajowego w Zabrzu. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK z siedzibą w Krakowie rozpocznie działania już 13 lutego, które dotyczyć będą ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a.

Ruch pojazdów zostanie ograniczony w związku z przebudową torowiska tramwajowego. Wyjątek stanowić będą pojazdy zaopatrzenia placówek handlowych i usługowych w rejonie robót, którym wjazd będzie dozwolony jedynie od strony Gliwic. Postój tych pojazdów jest dozwolony tylko w czasie dostawy/odbioru towaru.
Pojazdy dojeżdżające do Centrum Materiałów Budowalnych będą mieć dostęp jedynie od strony skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a, a pojazdy dojeżdżające do ul. Torowej i łącznika z ul. Staromiejską będą mieć dostęp jedynie od strony Gliwic.
Pojazdy, które obecnie parkują w rejonie ul. Wolności, będą miały do dyspozycji tymczasowy pas postojowy na jezdni ul. Wolności, przed skrzyżowaniem z ul. Torową, jadąc od strony Gliwic.

W czasie przebudowy torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wolności, objazd zostanie umożliwiony ulicami: Piłsudskiego, Roosevelt, Gen. de Gaulle’a dla pojazdów jadących od strony Gliwic i dzielnicy Maciejów oraz ulicami: Dubiela, Niedziałkowskiego, Trocera dla pojazdów jadących od centrum miasta Zabrze.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego, ponieważ utrudnienia w ruchu będą trwać około 3 miesięcy.

Przebudowa jest częścią „Zintegrowanego Projektu Modernizacji i Rozwoju Infrastruktury Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z Zakupem Taboru Tramwajowego”, który jest realizowany przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. i współfinansowany przez Unię Europejską. W przetargu uczestniczyło 7 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TOR-KRAK Sp. z o.o. za cenę 10 mln zł netto (12,3 mln zł brutto).

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij