Napisane przez 8:19 pm Ważne w mieście

Górnośląskie orkiestry dęte wpisane na listę dziedzictwa kulturowego.

Zapisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego tradycje górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Orkiestry te ściśle wiążą się z historią kopalń i charakterystycznym śląskim duchem pracy. Wpisanie ich na listę jest wynikiem wieloletnich działań Muzeum, które stara się zachować i pielęgnować tradycje tego zjawiska, zagrożonego zapomnieniem wraz z kolejnymi zamknięciami kopalń.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego stanowi spis elementów dziedzictwa niematerialnego kraju. Odpowiada za nią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Oprócz tradycji górniczych orkiestr, na liście znajdują się także inne wyjątkowe zjawiska, takie jak szopkarstwo krakowskie, plecionkarstwo czy wytwarzanie koronki koniakowskiej. Obchody Barbórki zostały wpisane na listę w 2018 roku, dzięki staraniom Muzeum Górnictwa.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odniosło kolejny sukces w dokumentowaniu i propagowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to jeden z elementów bogatej tradycji górniczej Górnego Śląska, której wpisanie na listę Krajowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego stanowi uznanie dla wartości i unikalności tej kultury.

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij