Napisane przez 5:24 pm Ciekawostki

Jak sprostować błędy w treści księgi wieczystej

Czasami przeglądając wyszukiwarkę ksiąg wieczystych, zainteresowana osoba zauważa, że w księdze wieczystej występują błędy. Są to błędy różnego rodzaju, od literówek po poważne błędy merytoryczne. Każdy z nich można sprostować.

Błędy widniejące w księdze wieczystej można podzielić na dwie grupy. Pierwsze z nich to tak zwane oczywiste omyłki pisarskie. Są to błędy niewielkie, nieznaczne. Ich istnienie zazwyczaj nie wpływa znacznie na prawa związane z księgą wieczystą. Druga grupa to błędy merytoryczne. Są one znacznie poważniejszymi pomyłkami i często powodują rozbieżność między rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a treścią księgi wieczystej.

Jeżeli źródłem błędu, który spowodował rozbieżności w treści księgi wieczystej, jest akt notarialny, należy zwrócić się do notariusza, który sporządzał akt, w celu jego sprostowania. Notariusz zajmie się następnie skierowaniem odpowiedniego wniosku do sądu i prześle do niego poprawioną wersję aktu notarialnego.

Oczywiste omyłki pisarskie to najczęściej błędy numeryczne albo literowe. Na przykład przestawienie liter w nazwisku właściciela nieruchomości albo błąd w oznaczeniu numerycznym powierzchni nieruchomości. Błędy literowe w imionach bądź nazwiskach właścicieli oraz w nazwach ulic powodują problemy podczas skutecznego prowadzenia egzekucji przez komornika. Utrudnione jest wówczas odnalezienie przez niego księgi wieczystej po adresie albo księgi wieczystej po numerze działki, dotyczących dłużnika, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja.

Źródłem błędów w postaci oczywistych omyłek pisarskich są najczęściej błędy popełnione przez wnioskodawcę podczas uzupełniania formularza wniosku o wpis do księgi wieczystej. Ewentualnie omyłki mogą powstać również przy prawidłowym uzupełnieniu wniosku, ale gdy pracownik sądu wpisując dane do Elektronicznej Księgi Wieczystej popełni błąd. Czasami sąd zauważy to sam i wówczas sprostuje dane z urzędu.

W celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej należy wysłać do sądu wniosek, który nie wymaga opłaty ani specjalnego formularza. Należy w nim wskazać błąd, prawidłowe brzmienie poprawianego słowa, zwrotu albo liczby, a także krótkie uzasadnienie i ewentualnie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Wniosek należy skierować do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych – tam, gdzie położona jest nieruchomość. Po rozpatrzeniu wniosku, co zajmuje zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni, sąd wyda postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

Druga grupa błędów to błędy merytoryczne. Wykazują one nieprawidłowy stan prawny nieruchomości. Są to poważne błędy, które powodują niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a treścią księgi wieczystej. Najczęstszym takim błędem jest umieszczenie w dziale drugim jako właściciela nieruchomości osoby, która właścicielem nie jest, a więc błąd w imieniu i nazwisku właściciela nieruchomości.

Visited 27 times, 1 visit(s) today
Zamknij