Napisane przez 3:07 pm Ciekawostki

Jak zostać dobrym adwokatem?

Zawód adwokata zajmuje wysokie miejsce na liście profesji cieszących się szacunkiem i uznaniem społecznym. Ta specjalność kojarzy się również z wysokimi płacami. Osoby, które marzą o takiej ścieżce kariery, muszą posiadać nie tylko określone umiejętności, ale również adekwatne do stanowiska wykształcenie. W poniższym artykule wyjaśnimy, jakie kroki należy podjąć, aby zostać adwokatem.

Umiejętności niezbędne w zawodzie prawnika

Zawód prawnika to atrakcyjna ścieżka kariery dla osób, które chcą podjąć pracę w elitarnym i bardzo dobrze opłacalnym obszarze. Nie jest tajemnicą, że specjaliści, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy w roli adwokata, mają szansę na zdobycie prestiżowych stanowisk oraz dostęp do wysokich zarobków. Należy przypomnieć, że profesja adwokata zaliczana jest do grupy zawodów zaufania publicznego (na blogu GoWork.pl znajdziesz osobny wpis poświęcony temu tematowi).

Aby prawidłowo wykonywać zawód prawnika, poza posiadaniem wiedzy merytorycznej ze swojej dziedziny trzeba charakteryzować się określonym zestawem cech i umiejętności. W tej pracy kluczowe są:

  • umiejętności analityczne, czyli zdolność do rozumienia i rozwiązywania różnego typu problemów poprzez skuteczne analizowanie dostępnych informacji,
  • skrupulatność i precyzja, aby móc dokładnie interpretować przepisy prawne i formułować trafne argumenty,
  • komunikacja – dobry prawnik musi być w stanie jasno przedstawić swoje argumenty zarówno w piśmie, jak i w mowie,
  • kreatywne myślenie, które pozwala na znajdowanie niestandardowych rozwiązań i radzenie sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.

Kariera adwokata – wymagania edukacyjne

Ścieżka dojścia do zawodu adwokata jest ściśle określona. Aby móc wykonywać tę profesję, niezbędne są studia kierunkowe. Nauka na kierunku prawniczym w każdym przypadku trwa 5 lat i jako jedna z nielicznych realizowana jest tylko i wyłącznie jako jednolite studia magisterskie. Nie ma licencjatów z prawa – żeby mieć wykształcenie wyższe prawnicze trzeba studiować 5 lat i obronić swoją pracę dyplomową (magisterską). Warto wspomnieć, że prawo już od wielu lat należy do najbardziej obleganych kierunków – na jedno miejsce aplikuje zwykle co najmniej kilku kandydatów.

Same studia to jednak nie wszystko. Po ich ukończeniu konieczne jest odbycie aplikacji trwającej od 3 do 3,5 roku. Absolwenci studiów prawniczych mogą podjąć m.in. aplikację adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską czy notarialną.

Co można robić po studiach prawniczych bez aplikacji?

Studia prawnicze od lat uchodzą za elitarne i otwierają szerokie możliwości kariery. Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu adwokackiego prawnik może dołączyć do zespołu kancelarii adwokackiej lub założyć własną kancelarię – sam bądź ze wspólnikiem/wspólnikami. Zdarza się jednak, że absolwenci prawa nie decydują się na przystąpienie do egzaminu na aplikację. Przyczyny mogą być różne, np. wysokie opłaty czy poświęcenie kolejnych trzech lat na naukę.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, możliwe jest robienie kariery w prawie bez aplikacji. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy wielu pracodawców poszukuje osób ze zdolnością logicznego myślenia i analizowania sytuacji, które cechują się rzetelnością, dokładnością i precyzją w działaniu, a przy tym mają doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Absolwenci studiów prawniczych z powodzeniem mogą szukać pracy w rozmaitych firmach i korporacjach, w tym firmach doradczych, konsultingowych, urzędach czy sądach (np. jako asystent sędziego).

Visited 57 times, 1 visit(s) today
Zamknij