Napisane przez 9:47 pm Ważne w mieście

Policjanci w rozmowach z bezdomnymi: Akcja profilaktyczna w Zabrzu

Policjanci z zabrzańskiego drugiego komisariatu, sierż. szt. Marcin Michalik oraz sierż. Karol Krzyżankiewicz, zainicjowali serię spotkań profilaktycznych z osobami bezdomnymi, które znajdują schronienie w noclegowni przy ulicy Torcera. Wizyty te mają na celu przeciwdziałanie dwóm poważnym problemom społecznym: bezdomności oraz nadużywaniu alkoholu.

W ramach swoich działań, dzielnicowi nie tylko przekazywali informacje o dostępnych formach pomocy, ale również prowadzili edukacyjne rozmowy mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków bezdomności. Dzielnicowi podkreślali, jak ważne jest zrozumienie, że bezdomność może dotknąć każdego, a przyczyny są różnorodne – od utraty pracy, poprzez długi, po konflikty rodzinne.

Podczas spotkań poruszano również kwestię uzależnień, które często współwystępują z problemem braku stałego miejsca zamieszkania. Wielu bezdomnych zmaga się z chorobami, w tym uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków, co dodatkowo komplikuje ich sytuację życiową. Sierżanci Michalik i Krzyżankiewicz zwracali uwagę na to, jak istotne jest oferowanie konkretnego wsparcia, które może wywrzeć realny wpływ na ich dalsze losy.

Oprócz bezpośredniego kontaktu, mieszkańcy Zabrza mogą przyczynić się do pomocy osobom bezdomnym przez zgłaszanie ich potrzeb za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wybierając kategorię „Bezdomność”, każdy może przekazać informacje, które pomogą skoordynować odpowiednie działania pomocowe.

Zachęcamy do nieprzechodzenia obojętnie obok osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każde zgłoszenie czy gest wsparcia ma znaczenie i może przyczynić się do poprawy czyjegoś losu. Policja w Zabrzu wraz z lokalnymi organizacjami społecznymi kontynuuje działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących, dążąc do tego, by nikt nie pozostał sam ze swoim problemem.

źródło: Policja

Visited 57 times, 1 visit(s) today
Zamknij