Napisane przez 9:30 pm Ważne w mieście

Sesja Rady Miasta Zabrze – 17 kwietnia 2023 r.

Dzisiaj w Zabrzu odbędzie się ważne wydarzenie dla mieszkańców miasta. W sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza, przy ulicy Religi 1, o godzinie 14:00 rozpocznie się LXVI sesja Rady Miasta Zabrze. Została ona zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Podczas dzisiejszej sesji radni będą rozpatrywać wiele ważnych spraw. Na sali zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące zmian budżetu miasta Zabrze na 2023 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048. Jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców miasta, którzy z pewnością z niecierpliwością oczekują na decyzje radnych.

Inną sprawą, która zostanie przedstawiona podczas dzisiejszej sesji, jest określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze planuje wyemitować w 2023 roku w wysokości 40.000.000 zł. To istotne dla finansów miasta wydarzenie, a decyzja radnych będzie mieć wpływ na budżet miasta w najbliższych latach.

Kolejne projekty uchwał, które zostaną przedstawione podczas sesji, to przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze. Jednym z nich jest „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów w rejonie ul. Macieja Mielżyńskiego oraz Plutonowego Ryszarda Szkubacza”. Drugi to „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Grzybowicach w rejonie ul. Na Lesie”. Ostatnim projektem jest „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów w rejonie ul. dr. Bronisława Hagera oraz Mikulczyckiej”.

Podczas dzisiejszej sesji zostanie również zaliczona droga ulicy prof. Maksymiliana Hubera oraz drogi w ciągu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Tatarkiewicza, zlokalizowanych w Zabrzu, do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalone ich przebieg. Jest to ważna decyzja dla mieszkańców, którzy korzystają z tych dróg na co dzień.

Dla tych, którzy nie mogą być na sesji osobiście, istnieje możliwość śledzenia transmisji na żywo na stronie zabrzańskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Dzięki temu każdy będzie mógł na bieżąco śledzić to, co dzieje się na sesji, a także dowiedzieć się o decyzjach, które zostaną podjęte.

Sesja Rady Miasta Zabrze jest bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta, ponieważ decyzje podjęte przez radnych będą miały wpływ na życie codzienne mieszkańców. Oczekiwania wobec dzisiejszej sesji są wysokie, a mieszkańcy z niecierpliwością czekają na decyzje, które zostaną podjęte.

Ważne jest, aby mieszkańcy mieli wpływ na decyzje podejmowane przez Radę Miasta Zabrze, ponieważ to oni są najbardziej zainteresowani sprawami dotyczącymi miasta. Dlatego warto być na bieżąco z tym, co dzieje się na sesji, a także uczestniczyć w innych wydarzeniach związanych z samorządem miasta. W ten sposób mieszkańcy mogą wpłynąć na to, jak wyglądać będzie ich miasto, i czuć się bardziej zaangażowani w życie społeczności lokalnej.

źródło: UM ZABRZE

Visited 12 times, 1 visit(s) today
Zamknij