Napisane przez 12:10 am Ważne w mieście

Zabrze zajęło pierwsze miejsce w rankingu miast zieleni w naszej Metropolii

Z ostatnich statystyk Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynika, że w tym roku w Zabrzu wycięto tylko 65 drzew, a posadzono 1200 nowych. Tym samym nasze miasto znalazło się na szczycie zestawienia w Metropolis pod względem bilansu „ubytki-nasadzenia drzew”.

Warto podkreślić, że miasta GZM mają stosunkowo dużo terenów zielonych w porównaniu z innymi miastami Zabrze zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni pokrycia zielenią i piąte pod względem zieleni ulicznej. Zabrze szczyci się rozległym 160-hektarowym obszarem lasów miejskich, do którego w ubiegłym roku dodano 20 000 drzew w wynika nasadzeń. Ponadto w mieście znajduje się dziesięć parków o łącznej powierzchni 39 hektarów. W Zabrzu znajduje się wspaniały Miejski Ogród Botaniczny, założony w 1938 roku. Zajmuje powierzchnię 6,36 ha i obfituje w niezliczone ilości roślin, w tym drzew i krzewów, których jest łącznie do 5000.

Rok 2022 okaże się ciekawym rokiem dla naszego miasta, gdyż podjęto liczne inicjatywy sadzenia drzew. Była to między innymi akcja „100 drzew na 100-lecie miasta”, podczas której posadzono buki w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Sadzenie lasów bukowych to świadoma decyzja, ponieważ może zmniejszyć ilość pyłu w powietrzu nawet o 50 ton rocznie. Ponadto buki występują w naszym kraju obficie, co czyni je idealnym wyborem. W minionym roku wiele inicjatyw sadzenia drzew podjęły organizacje związane z naszym miastem – np. na terenie byłej koksowni Concordia. Kampanie te okazały się wielkim sukcesem i pozwoliły nam nie tylko poprawić stan środowiska, ale także zwiększyć poczucie wspólnoty.

źródło: UM Zabrze

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Zamknij