Napisane przez 4:38 pm Ważne w mieście

Inauguracja Programu „Optymistyczne Przedszkole” w Zabrzu

optymistyczne przedszkole zabrze
W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się dziś uroczysta inauguracja programu „Optymistyczne Przedszkole”. Na tej okazji do grona uczestników dołączyło pięć kolejnych placówek.
Inwestycja w małego zabrzanina to najważniejsza inwestycja naszego miasta […] Optymizm, który zasiejecie u tych przedszkolaków, będzie procentował w przyszłości, gdy Ci młodzi ludzie będą budować nasze jutro – podkreśliła Katarzyna Dzióba.

Dziś certyfikat „Optymistycznego Przedszkola” otrzymały przedszkola numer 27, 29, 39, 41 oraz 47. Wszystkie przedszkola w Zabrzu mogą teraz poszczycić się uczestnictwem w tym wyjątkowym programie. W uroczystym wręczeniu zaświadczeń udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica oraz pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik.

Program został opracowany przez Irenę Dzierzgowską i Mirelę Nawrot i oparty jest na psychologicznych, pedagogicznych i filozoficznych podstawach pracy z dziećmi przedszkolnymi.

Program jest skierowany głównie do dzieci przedszkolnych, jednak ze względu na fakt, że współczesne przedszkole jest instytucją trójpodmiotową, tworzoną przez dzieci, ich rodziców i personel, spektrum odbiorców jest znacznie szersze. Zgodnie z programem, celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach, rozwijanie zainteresowań i talentów.

Od dziś, wszystkie przedszkola w naszym mieście posiadają certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”.

źródło: UM Zabrze

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Zamknij