Napisane przez 1:14 pm Ciekawostki

Intercyza a spadek – o czym warto pamiętać?

Majątek małżonków można chronić na wiele różnych sposobów. Wśród nich jednym z najpopularniejszych jest rozdzielność majątkowa. Skorzystanie z niej pociąga za sobą daleko idące skutki właściwie na całe życie oraz na podział majątku pozostawionego przez małżonka po jego śmierci. W jaki sposób intercyza wpływa na spadek? O czym warto pamiętać? Na te pytania odpowie prawnik od spraw rodzinnych.

Co to jest intercyza?

Intercyza to inaczej rozdzielność majątkowa. Jak wyjaśnia prawnik rodzinny Warszawa, wraz z zawarciem małżeństwa automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, polega ona na tym, że wszystko, czego małżonkowie dorobili się w czasie trwania małżeństwa, jest ich wspólną własnością, a majątek ten może zostać podzielony dopiero po ich ewentualnym rozwodzie. Jednak nie oznacza to, że małżonkowie nie mają prawa zmienić wzajemnych relacji majątkowych. Wręcz przeciwnie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala im zarówno na rozszerzenie wspólności ustawowej, jak i na jej zupełne wyłączenie, poprzez wprowadzenie rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkową ustanawia się na podstawie umowy zawartej przed notariuszem. Warto pamiętać, że intercyza może zostać podpisana jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński bądź w czasie jego trwania. Istotą rozdzielności majątkowej jest to, że małżonkowie pozostają właścicielami swoich majątków, a w czasie formalnego trwania związku każdy z nich pracuje jedynie na swoją rzecz. Tym samym po podpisaniu intercyzy jeden z małżonków nie odpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego. Trudno więc mieć wątpliwości, że rozdzielność majątkowa pociąga za sobą daleko idące skutki, również w sferze dziedziczenia.

Co ze spadkiem?

Kancelaria prawo rodzinne Warszawa, wyjaśniając zależność pomiędzy intercyzą a spadkiem, zwraca uwagę na fakt, że samo zawarcie umowy, na podstawie której małżonkowie ustanawiają między sobą rozdzielność majątkową, w żaden sposób nie wpływa na zasady dziedziczenia – czy to testamentowego, czy też ustawowego, uregulowanego w Kodeksie cywilnym. Z tego względu sami małżonkowie oraz ich dzieci i dalsi krewni mogą zostać powołani do spadku, a w konsekwencji stać się spadkobiercami dokładanie na takich samych zasadach, jak wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istniałby ustrój wspólności ustawowej.

Problemem pozostaje jednak określenie składu tzw. masy spadkowej, czyli majątku podlegającego dziedziczeniu. Skoro pomiędzy małżonkami nie było wspólności, to po śmierci jednego z nich dziedziczenie obejmie jedynie majątek zgromadzony przez zmarłego małżonka. W praktyce, rozstrzygnięcie, co dokładnie przechodzi na spadkobierców, nie jest łatwe – przede wszystkim wówczas, gdy intercyzę zawarto w trakcie trwania małżeństwa. Dlatego dobrym rozwiązaniem w takich sprawach jest skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Pozwoli to uniknąć zbędnych komplikacji przy przeprowadzaniu sprawy spadkowej. Tych zaś może być naprawdę sporo.

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Zamknij