Napisane przez 6:07 pm Z regionu

Marszałkowski Budżet Obywatelski Śląska: nabór wniosków na V edycję

Rozpoczęła się kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, który umożliwia mieszkańcom regionu decydowanie o wydatkowaniu części budżetu województwa. Przeznaczony na ten cel budżet wynosi w tym roku 5 mln zł. Nabór wniosków trwa od 18 kwietnia do 16 maja.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego to inicjatywa, która daje możliwość współdecydowania o wydatkowaniu publicznych środków. Poprzez tę formę konsultacji społecznych mieszkańcy naszego regionu mają szansę zgłaszać propozycje zadań wojewódzkich i podregionalnych, a następnie bezpośrednio wskazywać te, które zostaną sfinansowane z budżetu województwa.

Środki, które zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, podzielone zostały na dwie pulę: wojewódzką „pulę EKO” w wysokości 3,5 mln zł oraz podregionalną „pulę REGIO” w wysokości 1,5 mln zł, która zostanie podzielona pomiędzy siedem grup powiatów, tzw. „podregionów”. Warto zwrócić uwagę, że Gliwice zostały zaliczone do grupy P4, obejmującej również Bytom oraz powiaty gliwicki, lubliniecki i tarnogórski. W naszym podregionie do dyspozycji mieszkańców jest 225 tys. zł, co stanowi 15% środków z puli REGIO.

Warto pamiętać o dwóch kluczowych zasadach przy zgłaszaniu zadań do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach puli EKO mogą być zgłaszane jedynie zadania inwestycyjne lub infrastrukturalne (na mieniu województwa), których wartość nie może przekroczyć 1 mln zł. W przypadku puli REGIO natomiast mogą być zgłaszane jedynie zadania nieinwestycyjne, których koszt mieści się w przedziale od 20 do 100 tys. zł.

Aby zgłosić zadanie w ramach MBO, należy wypełnić specjalny formularz oraz dołączyć do niego listę poparcia. W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych albo gdy wskazujemy konkretną lokalizację, konieczna jest także zgoda władającego obiektem lub terenem na realizację zadania (według przyjętego wzoru). Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie bo.slaskie.pl.

Zadania można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem portalu bo.slaskie.pl lub składać papierowo – na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego komórek zamiejscowych. Warto jednak pamiętać, że zgłaszanie zadań drogą elektroniczną jest zdecydowanie bardziej wygodne, a także szybsze i bardziej ekologiczne.

Aktualny regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej bo.slaskie.pl. Znajdziemy tam również wiele informacji dotyczących procedur zgłaszania i realizacji projektów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz aktualne wyniki głosowania z poprzednich edycji MBO.

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest wspaniałą inicjatywą, która pozwala mieszkańcom województwa Śląskiego na aktywne uczestnictwo w decydowaniu o wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu projektowi zwiększa się partycypacja społeczna i rozwija się kultura dialogu między mieszkańcami a władzami lokalnymi. Ponadto, wybrane projekty przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwijają infrastrukturę regionu.

Właśnie dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa Śląskiego do skorzystania z możliwości zgłaszania swoich pomysłów i wzięcia udziału w tej ważnej inicjatywie społecznej. To idealna okazja, by wyrazić swoje opinie i wpłynąć na to, co dzieje się w naszej okolicy.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij