Napisane przez 7:56 pm Ważne w mieście

Miasto Zabrze na Smart City Expo w Tajpej

Wyzwania współczesności wymagają od nas ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Na Smart City Expo, przedstawiciele wielu miast i krajów debatowali o kwestiach związanych z zeroemisyjnością. Największe wydarzenie na temat idei Smart City – Smart City Summit Expo – miało miejsce w Tajpej. Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, reprezentowała nasze miasto na tym wydarzeniu.

Smart City Summit Expo to coroczna konferencja, która gromadzi przedstawicieli miast z całego świata, a także firmy, aby omówić najnowsze strategie i trendy związane z inteligentnymi miastami. W tym roku, 364 przedstawicieli miast z całego świata uczestniczyło w tym wydarzeniu, w tym nasze miasto.

Głównym celem tegorocznego spotkania było dzielenie się doświadczeniami w promowaniu miejskich strategii i metod wprowadzania zeroemisyjności, czyli takiego gospodarowania zasobami, które pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla do zera. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, miasta są odpowiedzialne za 67 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego miasta odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu i są ważnymi praktykami w zakresie zerowej emisji netto.

Szczyt burmistrzów to najważniejsza część Smart City Summit Expo. Podczas tego wydarzenia prezentowane są „smart start ups”, czyli innowacyjne projekty realizowane na całym świecie. Wiele wystaw odbywa się w różnych lokalizacjach, a stworzono również platformę umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi współpracą podmiotami. Szczyt burmistrzów to nie tylko jedna z najważniejszych atrakcji Smart City Summit Expo, ale również największa na świecie platforma networkingowa dla władz inteligentnych miast.

Podczas konferencji szczególna uwaga została poświęcona potrzebie zmian w transporcie oraz renowacji budynków. Warto zauważyć, że Zabrze konsekwentnie wdraża omawiane zagadnienia, poprzez program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wart ponad 100 mln zł. Ponadto, w mieście trwa kompleksowa modernizacja linii tramwajowych za kwotę 160 mln zł. Miasto jest również uczestnikiem Porozumienia Burmistrzów, które działa na rzecz ochrony klimatu i poprawy stanu środowiska naturalnego. W ostatnich latach, na projekty związane z poprawą jakości powietrza w Zabrzu przeznaczono około 300 mln zł. W ramach działań podejmowanych przez miasto, realizowane są projekty związane z walką ze smogiem, wymianą źródeł ciepła, zwiększaniem powierzchni terenów zielonych oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych.

Takie działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dążenie do zeroemisyjności to ważny cel, który nie tylko wpisuje się w trendy dotyczące inteligentnych miast, ale przede wszystkim stanowi niezbędny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też udział naszego miasta w Smart City Summit Expo jest niezwykle ważny. To okazja nie tylko do dzielenia się naszymi osiągnięciami i doświadczeniami, ale przede wszystkim do zdobycia nowej wiedzy i inspiracji, które pomogą nam w dalszym rozwoju i realizacji naszych celów. Wymiana wiedzy i doświadczeń między różnymi miastami i krajami to nie tylko szansa na zdobycie nowych rozwiązań, ale również na budowanie silnych relacji między ludźmi i instytucjami, które zawsze mają pozytywny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy.

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij