Napisane przez 9:31 pm Ważne w mieście

Zakończono termomodernizację przedszkola w Grzybowicach za ponad 3,1 mln zł

źródło: UM Zabrze/ fot.-Pawel JaNic Janicki

Wczoraj miało miejsce oficjalne zakończenie termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach, usytuowanego przy ulicy Badestinusa 30. Uroczystość ta była okazją do oddania do użytku odnowionego obiektu, a dzieci miały okazję zaprezentować interesujący program artystyczny. To kolejne przedszkole w naszym mieście, które stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla naszych najmłodszych mieszkańców. Docieplenie ścian elewacji przyczyniło się znacząco do poprawy efektywności energetycznej budynku.

W trakcie uroczystej akademii, przygotowanej przez uczniów pod nadzorem grona pedagogicznego, wzięli udział ważni goście, w tym prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, którzy byli zaangażowani w realizację tej inwestycji. Podczas tej wyjątkowej okazji podkreślono, że placówka zawsze mogła liczyć na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach, szczególnie w trakcie trwania prac modernizacyjnych.

W ramach tej inwestycji przeprowadzono szereg prac, które obejmowały termomodernizację obiektu oraz jego dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych. Prace te obejmowały m.in. docieplenie ścian, stropu i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji CO, zamianę oświetlenia na bardziej energooszczędne, malowanie wszystkich pomieszczeń, montaż budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach oraz przebudowę kotłowni gazowej w budynku przedszkola.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3 151 280,74 złotych. Ta inwestycja została dofinansowana w ramach projektu o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap IV”. Projekt ten został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt koncentrował się na osiągnięciu efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i promowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Konkretnie, działanie 4.3.1. tego programu skupiało się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Ten projekt, oznaczony jako ZIT, wpisał się w działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w Zabrzu.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach stał się przykładem udanej inwestycji, która przyniesie korzyści zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wzmocnienie izolacji termicznej ścian, stropu i dachu pozwoli na znaczną redukcję strat ciepła, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania w okresie zimowym. Wymiana okien i drzwi oraz modernizacja instalacji CO przyczynią się do większej efektywności energetycznej, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.

Nie można również zapomnieć o aspekcie bezpieczeństwa, który został uwzględniony w trakcie modernizacji. Dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych zapewnia ochronę dzieci i personelu, co jest niezwykle istotne w miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij