Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych w Zabrzu

Dyrektorski zarząd Powiatowego Urzędu Pracy z Zabrza zaprasza do składania aplikacji na refundację kosztów związanych z wyposażeniem bądź doposażeniem stanowisk pracy, skierowane do osób bezrobotnych. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, aby skorzystać z tej oferty. Proces naboru aplikacji przewidziany jest na okres od 12.06.2023 r. do 14.06.2023 r.

Każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja może składać swoje wnioski począwszy od 08:00 w dniu rozpoczęcia naboru, aż do 14:00 ostatniego dnia naboru. Niestety, musimy zaznaczyć, że wnioski, które wpłyną do nas po godzinie 14:00 dnia 14.06.2023 r., nie będą brane pod uwagę w procesie rozpatrywania.

Istotne jest podkreślenie, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kwoty 38.000,00 zł, co czyni tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną dla osób i firm szukających wsparcia w doposażeniu stanowisk pracy.

Aplikacja może być złożona na kilka różnych sposobów, co ułatwia dostęp do oferty.

  1. Papierowa forma wniosku – jeśli preferujesz tę metodę, wnioski są przyjmowane w godzinach od 08:00 do 15:00. Wyjątek stanowi ostatni dzień naboru, 14.06.2023 r., kiedy wnioski są przyjmowane do godziny 14:00. Możesz złożyć wniosek bezpośrednio w sekretariacie naszego urzędu (pokój 8.05), skorzystać z skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9, lub przesłać go za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do urzędu).
  2. Elektroniczna forma wniosku poprzez platformę praca.gov.pl – ta forma wniosku wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wniosek musi zostać załączony do PISMA DO URZĘDU.
  3. Elektroniczna forma wniosku, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jest możliwa na dwa sposoby: poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail sekretariat@pupzabrze.pl; lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania są dostępne na naszej stronie internetowej www.pupzabrze.pl w sekcji „dla pracodawców przedsiębiorców / dokumenty do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

PUP Zabrze: Nabór wniosków na start w biznesie – nawet 38 000 zł

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Zabrze, mają teraz szansę na uzyskanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności. Taka inicjatywa ma na celu aktywizację osób, które aktualnie pozostają bez pracy. Oto najważniejsze informacje na temat naboru: Termin naboru wniosków: od 11 września (poniedziałek) do 15 września (piątek). Liczba beneficjentów: Wsparcie trafi do […]

czytaj więcej

XI Piknik w Rytmie Firmy: Spotkania Networkingowe w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu serdecznie zaprasza na inspirujące spotkania networkingowe, które staną się kluczowym elementem XI edycji Pikniku w Rytmie Firmy. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez Prezydenta Miasta Zabrze oraz Radę Gospodarczą Przy Prezydencie Miasta Zabrze, odbędzie się 1 września o godz. 16:00 w Arenie Zabrze (Promenada, wejście obok wejścia VIP). Będzie to […]

czytaj więcej

Uzupełniający nabór wniosków o środki z KFS na kształcenie pracowników i pracodawców: 4-6 wrześni

Powiatowy Urząd Pracy informuje o nadarzającej się okazji skorzystania z możliwości dodatkowego składania wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na cele związane z dalszym kształceniem pracowników oraz pracodawców. W dniach od 4 do 6 września tego roku odbędzie się niewątpliwie wartościowa faza zgłaszania się. Wypełnione wnioski, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami, zgodnie […]

czytaj więcej