Napisane przez 6:14 pm Ciekawostki

Pomoc prawna niezbędna dla każdego

Zawiłości polskiego prawa nie zawsze są zrozumiałe i przede wszystkim znane zwykłemu człowiekowi. Nie jest przecież możliwym specjalizowanie się we wszystkich dziedzinach życia. Poza tym z brakiem zrozumienia przepisów prawnych wiąże się też specyfika pisanego języka prawnego. Jednakże nieznajomość prawa szkodzi i przede wszystkim nie zwalnia od odpowiedzialności. Dlatego we wszelkich sprawach budzących najmniejsze wątpliwości w kontekście prawnym warto korzystać z pomocy specjalistów. Pomoc taką proponuje zespół wysoko wyspecjalizowanych specjalistów wchodzących w skład K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. w Gdańsku oraz filia w Elblągu.

Filia w Elblągu.

Kancelaria Adwokacka Elbląg przede wszystkim dostrzega w gąszczu przepisów człowieka. To zespół, który doskonale wie, że każda sprawa jest inna, jak inny jest każdy człowiek i wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia i dużych pokładów empatii. Dlatego każda sprawa prowadzona przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej w Elblągu jest szczegółowo badana od podstaw, poddawana analizie i rozwiązywana indywidualnie.

Nadrzędną zasadą postępowania specjalistów kancelarii jest niesienie pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Bez względu na fakt, czy dotyczy ona spraw prostych, czy trudnych i skomplikowanych. Wszechstronne wykształcenie oraz szerokie doświadczenie zawodowe ekspertów kancelarii jest gwarantem ochrony interesów prawnych Klienta przy jednoczesnym zminimalizowaniu wszelkich niebezpieczeństw i kosztów po stronie Klienta.

Specjalizacje Kancelarii Adwokackiej Elbląg.

Kancelaria Adwokacka Elbląg oferuje wsparcie prawne dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Klienci indywidualni mogą liczyć na pomoc w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego oraz na pomoc w zakresie prawa cywilnego dotyczącego odszkodowań i zadośćuczynień, a także frankowych kredytów hipotecznych czy sprawach o upadłość konsumencką.

Z kolei przedsiębiorcom Kancelaria Adwokacka Elbląg oferuje pomoc prawną związaną:

  • z prawem administracyjnym i budowlanym,
  • ochroną danych osobowych,
  • prawem pracy.
  •  Przygotowywaniem dokumentacji przetargowej i dotyczącej zamówień publicznych.
  • Obsługi prawnej nieruchomości,  robót budowlanych i inwestycji deweloperskich oraz spraw wieczysto-księgowych i administracyjnych z tym związanych.
  • Obsługi spółek handlowych, w tym fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.
  • Związanych z prawem podatkowym i gospodarczym,
  •  transportem, spedycją
  • oraz importem i eksportem.
  • Reprezentacją w procesach sądowych i arbitrażowych.

Pomoc prawna “szyta na miarę”.

Kancelaria Adwokacka Elbląg to pomoc prawna dostosowana do potrzeb Klienta. Ponieważ proponowane wsparcie może mieć formę kompleksowej pomocy stałej, doraźnej, a nawet zdalnej.

Pomoc zdalna udzielana jest drogą telefoniczną lub za pomocą komunikatora internetowego w formie wideokonferencji. I w postaci porady prawnej wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail, po przedstawieniu problemu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce ”Kontakt”. Zdalna pomoc prawna dedykowana jest przede wszystkim Klientom cierpiącym na “chroniczny brak czasu”. Ponieważ można z niej skorzystać o dowolnej porze dnia i nocy i z dowolnego miejsca.

Korzystanie z usług Kancelarii Adwokackiej Elbląg jest gwarancją rzetelnego zbadania i szczegółowej analizy każdej sprawy. I doprowadzeniem jej do pozytywnego rozwiązania.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij