Napisane przez 5:02 pm Ważne w mieście

Trzeci etap modernizacji torowiska na ulicy Wolności w Zabrzu: Nowe wyłączenia ruchu

Modernizacja torowiska
Modernizacja torowiska

źródło: UM ZABRZE

Trzeci etap rewitalizacji torowiska w centralnym sercu Zabrza jest już pełną parą. W świetle tych wydarzeń, z dniem 10 sierpnia, wyłączony z normalnego użytku został odcinek ulicy Wolności, biegnący od skrzyżowania z ulicą Dubiela aż do zbiegu z ulicą Gen. de Gaulle’a. Odnosząc się do przedłużonego terenu objętego pracami, widoczne będzie ograniczenie ruchu, za wyjątkiem przepływu pojazdów zaopatrujących pobliskie punkty handlowe usytuowane w tym obszarze.

Trasa alternatywna dla wykluczonego z ruchu odcinka ulicy Wolności zostanie zaprojektowana przy użyciu następujących arterii:

W kierunku Bytomia prowadzić będą ulice: Trocera, Niedziałkowskiego, Aleja Korfantego, ulica Gdańska oraz ulica Mikulczycka.
Kierując się ku Gliwicom, kierowcy skorzystają z ulic: Mikulczycka, Niedziałkowskiego, Aleja Korfantego.

Reorganizacja ruchu na skutek niedostępności odcinka ulicy Wolności wpłynie także na organizację ulicy Dubiela, gdzie zostanie wprowadzony ruch dwustronny. Wjazd na i wyjazd z ulicy Dubiela zostanie skoncentrowany wzdłuż ulicy Niedziałkowskiego.

Działania obejmujące przeprowadzenie prac będą również prowadzić do zawężenia ulicy Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Gen. de Gaulle’a oraz Aleją Korfantego. Przez czas prowadzenia prac, sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu zostanie dostosowana do trybu „żółtych migawek”.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie czasowych znaków drogowych.

Jednocześnie, od 12 lipca na odcinku drugiego etapu prac, od ulicy Miarki aż do punktu, gdzie ulica Wolności krzyżuje się z ulicą Dubiela, torowisko zostało już zdemontowane, a ekipa wykonawcza przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem podłoża oraz montażem warstw konstrukcyjnych i segmentów toru.

Odbudowa tego strategicznego fragmentu zabrzańskiej infrastruktury tramwajowej stanowi nieodzowną część większego przedsięwzięcia prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., zatytułowanego „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozbudowy sieci tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, wraz z modernizacją taboru tramwajowego”, który finansowany jest częściowo przez środki Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, spośród siedmiu zgłoszonych ofert, wybrano najbardziej korzystną ofertę od firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. Wartość tej umowy wyniosła niemal 10 milionów złotych netto (prawie 12,3 miliona złotych brutto).

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij