Napisane przez 9:10 pm Świętochłowice, Z regionu

Uroczystości z okazji 80. rocznicy odkrycia Zbrodni Katyńskiej z udziałem Policji w Katowicach

13 kwietnia 2023 roku mija 80. rocznica odkrycia w Katyniu koło Smoleńska masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD na mocy tajnej uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 roku. Egzekucje objęły wiosną 1940 roku co najmniej 22 tysiące obywateli polskich, w tym żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz innych służb mundurowych i cywilnych.

Wczoraj, 14 kwietnia 2023 roku, w Katowicach odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej. Śląski garnizon reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Uroczystość została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy z Parafią Garnizonową pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach. Oprawę honorową zapewnili także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 34 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach, której przewodniczył ks. proboszcz ppłk Grzegorz Bechta. Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia, który znajduje się na pobliskim Placu Andrzeja. Tam uczcili pomordowanych apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem kwiatów.

W uroczystościach wzięli udział Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego – Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, w imieniu Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz, Dowódca 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Andrzej Gdula, w imieniu Prezydenta Katowic – Dyrektor Biura Historii Katowic dr Jacek Siebiel, członkowie rodzin osób zamordowanych w Katyniu oraz przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury, władz samorządowych, instytucji kulturalnych, oświatowych, kombatanckich i społecznych. Obecność przedstawicieli różnych sfer życia publicznego podczas uroczystości podkreśla wagę i znaczenie upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbrodnia Katyńska, to jedno z największych zbrodni popełnionych przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej, której skala i okrucieństwo przez wiele lat były zatajane przez ówczesne władze sowieckie. Po ujawnieniu zbrodni przez Niemców w 1943 roku, władze sowieckie zaprzeczały, jakoby miały z nią coś wspólnego, a wręcz oskarżały Polskę o współpracę z III Rzeszą Niemiecką.

Milczenie zachowywane przez aliantów w sprawie Zbrodni Katyńskiej było motywowane dalszą wspólną walką przeciwko III Rzeszy Niemieckiej i jej sojusznikom, lecz tym samym zaprzeczali oni istnieniu tej tragedii i pozwolili na jej zakłamywanie przez władze sowieckie przez długie lata. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego prawda o Zbrodni Katyńskiej mogła w pełni wyjść na jaw.

Obchody 80. rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej w Katowicach są kolejnym ważnym akcentem w procesie upamiętnienia ofiar tej tragedii. Mają one na celu nie tylko oddanie hołdu pomordowanym, ale także przypomnienie o zbrodni i uwrażliwienie opinii publicznej na konieczność dbałości o pamięć o historii Polski i jej bohaterach. Wydarzenie to stanowi także okazję do refleksji nad rolą pamięci i jej znaczeniem w budowaniu tożsamości narodowej oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

źródło: Policja Bytom

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij