Napisane przez 7:35 pm Biznes

Uzupełniający nabór wniosków o środki z KFS na kształcenie pracowników i pracodawców: 4-6 wrześni

Powiatowy Urząd Pracy informuje o nadarzającej się okazji skorzystania z możliwości dodatkowego składania wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na cele związane z dalszym kształceniem pracowników oraz pracodawców. W dniach od 4 do 6 września tego roku odbędzie się niewątpliwie wartościowa faza zgłaszania się.

Wypełnione wnioski, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami, zgodnie z normami obowiązującymi, mają szansę być przedstawione w dwóch formach: tradycyjnej (na papierze) lub nowoczesnej, elektronicznej.

Zachęcamy do złożenia wniosków w odpowiednich realiach czasowych, które obejmują od godziny 08:00 pierwszego dnia okresu naboru aż do godziny 15:00 ostatniego dnia tego czasu. Przyjmujemy zarówno te w wersji papierowej, co do których mamy dwie opcje dostarczenia:

  • bezpośrednio w biurze Urzędu, osobiście, na miejscu (pokój 805)
  • za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych.

Pragniemy nadmienić, że jeśli decydujecie się na przesłanie wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, decydująca jest data wpływu do naszej instytucji. Nie mniejsza uwaga powinna być poświęcona tym elektronicznym, którym koniecznie muszą towarzyszyć kwalifikowane podpisy elektroniczne lub zaufane profile. Wybór dróg przekazywania wniosków jest rozległy, wliczając w to platformę praca.gov.pl jako miejsce dołączania ich jako załączniki do „Pisma do Urzędu”, jak również adres kfs@pupzabrze.pl oraz platforma ePAUP.

Niewątpliwie istotne jest, że Urząd uwzględni ewentualne pozytywne rozpatrzenie wniosków od pracodawców, którzy choć nie wpisują się w aktualne priorytety KFS, zostaną objęci wsparciem w przypadku pozostawania nam wolnych środków po uwzględnieniu priorytetowych wniosków.

Mając na uwadze ważność tych działań, chcielibyśmy podkreślić, że zasady dotyczące przyznawania środków pracodawcom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, włączając w to proces składania wniosków oraz ustalanie priorytetów Ministerstwa ds. pracy i Rady Rynku Pracy na bieżący rok, są wyraźnie sprecyzowane w Regulaminie przyznawania środków na cele dalszego kształcenia pracowników i pracodawców, finansowanych z KFS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://zabrze.praca.gov.pl/-/21598281-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcow-w-2023-r. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z zawartymi tam zapisami.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij