Napisane przez 9:30 pm Ważne w mieście

Zmiany w organizacji ruchu: remont ulicy 11-go Listopada w Zabrzu

W najbliższy poniedziałek i wtorek, 29 i 30 kwietnia, ulica 11-go Listopada w Zabrzu zostanie tymczasowo zamknięta dla ruchu kołowego. Powodem tej zmiany jest trwający remont drogi, który obejmuje wymianę warstw bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników, zjazdów oraz krawężników i obrzeży. Prace dotyczą również remontu studni kanalizacji deszczowej, usunięcia drzew, które mogą kolidować z robótami oraz nasadzeń zastępczych.

Zamknięcie ulicy zaplanowano w godzinach od 6.00 do 18.00, co wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej, w tym autobusów linii nr 86. Mieszkańcy oraz goście miasta powinni zaplanować swoje trasy z uwzględnieniem tych utrudnień.

Dodatkowo, w ramach remontu zostanie zaktualizowane oznakowanie pionowe oraz odtworzone oznakowanie poziome, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu na tej ważnej arterii komunikacyjnej Zabrza. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy infrastruktury drogowej miasta i zwiększenia komfortu zarówno kierowców, jak i pieszych.

Tymczasowe zamknięcie ulicy 11-go Listopada jest niezbędne dla realizacji szeroko zakrojonych prac remontowych, które przyczynią się do znaczącej poprawy stanu tej ważnej drogi. Zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający miasto powinni przygotować się na te zmiany i dostosować swoje plany podróży. Utrudnienia są tymczasowe, ale korzyści z nich płynące posłużą przez wiele lat.

źródło i foto: UM Zabrze

Visited 56 times, 1 visit(s) today
Zamknij