Napisane przez 7:39 pm Bytom

Bytom zachęca do zgłaszania projektów do nowej edycji Programu Rewitalizacji

Miasto Bytom ogłasza aktualizację „Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+” i zaprasza do zgłaszania nowych projektów rewitalizacyjnych. Wnioski można składać do 27 maja. Inicjatywa ta oferuje mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom oraz instytucjom szansę na realizację przedsięwzięć, które przyczynią się do odnowy i ożywienia lokalnej przestrzeni.

Aktualizacja programu obejmuje rozszerzenie listy przedsięwzięć uzupełniających, co pozwoli na finansowanie nowych projektów z różnorodnych źródeł, w tym z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. Projekty mogą łączyć elementy infrastrukturalne z inicjatywami społecznymi, co zwiększa ich szansę na uzyskanie dofinansowania.

Zgłoszenia projektów należy dokonywać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronach www.bytom.pl i www.bytomodnowa.pl. Formularze można przesyłać elektronicznie na adres af@um.bytom.pl lub składać w formie papierowej w Kancelarii Głównej Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2.

Zachęcamy do składania propozycji, które mogą realnie wpłynąć na poprawę jakości życia w Bytomiu, stymulując rozwój społeczny, gospodarczy oraz estetyczny rewitalizowanych obszarów.

źródło: UM Bytom

Visited 47 times, 1 visit(s) today
Zamknij