Napisane przez 4:37 pm Ciekawostki

Co oznacza outsourcing logistyki dla e-commerce?

Zjawisko outsourcingu logistycznego staje się coraz bardziej popularne. Konieczność stałego polepszania procesów związanych z zarządzaniem przepływem towarów w firmach sprawiła, że wiele przedsiębiorstw, w szczególności w branży e-commerce, oddelegowuje działania transportowe, magazynowe i wysyłkowe do innych podmiotów. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest outsourcing logistyki i jak pomaga on biznesom działającym w branży internetowego handlu.

Outsourcing logistyki e-commerce — na czym polega?

Wyjaśniając pojęcie outsourcingu logistyki dla e-commerce, warto wpierw wyjaśnić, czym właściwie jest outsourcing. Ten angielski termin, który na język polski można przetłumaczyć jako korzystanie zewnętrznych źródeł, odnosi się do praktyki biznesowej, w której wykonanie całości lub części określonych zadań przedsiębiorstwa zostaje powierzone zewnętrznemu podmiotowi. Outsourcingowi mogą być poddawane rozmaite czynności, od prostych prac aż po złożone projekty. Współcześnie praktyka ta może mieć zasięg globalny — firmy zlecają wykonywanie określonych zadań także podmiotom spoza swojego kraju.

Znając tę definicję, z łatwością możemy już więc zrozumieć, na czym polega outsourcing logistyki w e-commerce. Firmy z branży e-handlu korzystające z tego modelu zlecają zewnętrznym podmiotom obsługę najróżniejszych procesów związanych z zarządzaniem przepływem towarów, a więc takich czynności jak: 

  • transport dóbr, 
  • magazynowanie,
  • kompletowanie zamówień,
  • pakowanie,
  • wysyłka,
  • kontrola stanów magazynowych i procesu realizacji zamówień.

Przykłady outsourcingu logistyki w e-commerce

Przedsiębiorstwa z branży e-commerce wykorzystują rozmaite rodzaje outsourcingu. Przykładem tej praktyki może być nawiązanie współpracy z firmą kurierską, dostarczającą zamówienia do klientów końcowych. Wiele nowoczesnych biznesów e-commerce korzysta z wynajmowanych przestrzeni magazynowych w parkach logistycznych i centrów dystrybucji. Takie rozwiązania na rynku oferuje na przykład Panattoni — lider powierzchni przemysłowo-magazynowych w Polsce i Europie. Więcej informacji na temat oferty i działalności firmy znajdziesz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl

Zalety outsourcingu logistyki — dlaczego wykorzystuje się tę praktykę?

Oddelegowywanie zadań związanych z logistyką zewnętrznym podmiotom jest obecnie zjawiskiem powszechnym w modelach biznesowych zarówno małych, jak i wielkich przedsiębiorstw. Dzieje się tak ze względu na liczne korzyści, na jakie mogą liczyć firmy decydujące się na skorzystanie z tego rozwiązania. Wśród najważniejszych zalet outsourcingu wymienia się:

  • oszczędność kosztów — firma nie musi inwestować we własną infrastrukturę logistyczną, lecz korzysta w tym celu z zasobów zewnętrznego podmiotu;
  • łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników — oddelegowanie zadania do wyspecjalizowanej firmy pozwala uniknąć kosztu zatrudnienia pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa i pozwala na zwiększenie mocy przerobowych;
  • większa elastyczność biznesu — brak konieczności monitorowania przebiegu procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa poprawia wydajność działań pracowników i kadry zarządzającej, pozwala skupić się na innych aspektach działalności firmy.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij