Napisane przez 7:51 pm Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe dzięki znaczącemu dofinansowaniu

W dniu 25 kwietnia 2024 roku, Gmina Tarnowskie Góry otrzymała znaczne dofinansowanie z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Suma wsparcia wyniosła 1 050 000 zł i zostanie przeznaczona na zabezpieczenie cyfrowe Urzędu Miejskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, w tym szkół, przedszkoli i żłobka.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w lokalnych jednostkach samorządu terytorialnego poprzez rozbudowę odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania oraz reagowania na incydenty cyfrowe. Wzmocnienie systemów informacyjnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych osobowych i instytucjonalnych przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Inicjatywa jest częścią większego projektu finansowanego z funduszy europejskich, należącego do działania „Zaawansowane usługi cyfrowe” w ramach Priorytetu II Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” numer FERC.02.02-CS.01-001/23, Tarnowskie Góry zyskują możliwość zabezpieczenia swoich struktur cyfrowych na najwyższym poziomie.

źródło: UM Tarnowskie Góry

Visited 44 times, 1 visit(s) today
Zamknij