Napisane przez 12:51 pm Ciekawostki

Jakim organizmom zawdzięczamy powstawanie gleb?

Czy wiesz, że przyroda potrzebuje niemal 1000 lat, by z jałowego podłoża mineralnego powstał 1 centymetr gleby? Minuta po minucie, dzień po dniu mikroorganizmy glebowe tworzą ją z obumarłych szczątków organicznych.

Te kluczowe dla ludzkości systemy ulegają niestety systematycznemu niszczeniu. Szacuje się, że na świecie zdegradowanych jest już 1/3 gleb, a każdego roku tracimy ok. 50 tys. km kwadratowych gleb uprawnych. Warto pamiętać, że są to zasoby nieodnawialne. Dlatego też należy podejmować wszelkie możliwe środki, by racjonalnie je użytkować, nie doprowadzając do utraty ich właściwości i wyeksploatowania.

Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, dzięki jakim organizmom rośliny zyskują podłoże do rozwoju, a ludzie – możliwość ich uprawy, a co za tym idzie, produkcji żywności.

Jakie organizmy przyczyniają się do powstawania gleb?

W procesie tworzenia gleb udział bierze mnóstwo organizmów – od mikroskopijnych jednokomórkowych (bakterie, pierwotniaki, grzyby, glony), po drobne ssaki.

Bakterie i grzyby uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, przekształcając ją w substancje, które mogą być wykorzystane przez rośliny. Organizmy większe, takie jak bezkręgowce, przyczyniają się z kolei do przemieszczania i przekształcania materiałów organicznych i mineralnych.

Jaką funkcje pełnią mikroorganizmy w glebach uprawnych?

W glebach uprawnych pożyteczne mikroorganizmy ułatwiają roślinom przyswajanie związków mineralnych. Pozytywne działanie mikroorganizmów glebowych polega również na:
● odtruwaniu gleby przez rozkład pestycydów,
● przemianach metali ciężkich w mniej szkodliwe związki,
● poprawie odporności roślin uprawnych,
● ułatwianiu przyswajania niektórych substancji (np. azotanów) przez rośliny,
● rozkładzie fito patogenów glebowych.

Można zatem stwierdzić, że te mikroskopijne stworzenia są prawdziwymi bohaterami i sprzymierzeńcami zarówno uprawianych roślin, jak i człowieka.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij