Napisane przez 3:38 pm Ciekawostki

Rachunkowość a księgowość – jakie są różnice?

Rachunkowość i księgowość to dwa terminy, które są często mylone lub używane zamiennie. Mimo że oba terminy dotyczą zarządzania finansami, istnieją między nimi pewne różnice. W tym artykule omówimy, czym różni się rachunkowość od księgowości, czyli co robi biuro rachunkowe, a co biuro księgowe.

Czym jest rachunkowość a czym księgowość?

Rachunkowość to dziedzina zajmująca się zbieraniem, przetwarzaniem i analizowaniem informacji finansowych dotyczących działalności gospodarczej. Rachunkowość jest często uważana za bardziej teoretyczną dziedzinę, która ma na celu zrozumienie podstawowych zasad rozliczeń finansowych, w tym tego, jakie są obowiązujące standardy rachunkowe, jakie są metody wyceny aktywów i pasywów oraz jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

Księgowość z kolei to bardziej praktyczna dziedzina, która zajmuje się prowadzeniem rachunkowości w praktyce. Księgowi zajmują się wprowadzaniem danych finansowych do systemów rachunkowości, przygotowywaniem faktur, księgowaniem dokumentów, tworzeniem zestawień finansowych, a także rozliczaniem podatków i składek ZUS.

Biuro rachunkowe a biuro księgowe

Innymi słowy, rachunkowość jest bardziej teoretyczną dziedziną, która zajmuje się opracowywaniem zasad rachunkowości, podczas gdy księgowość jest bardziej praktyczną dziedziną, która zajmuje się stosowaniem tych zasad w praktyce. Niemniej czasami też jako biuro rachunkowe określa się po prostu firmę, która świadczy nieco szersze usługi niż biuro księgowe. Mianowicie zajmuje się nie tylko ewidencją, ale też analizą z zakresu finansów.

Rachunkowość i księgowość to zasadniczo dwie różne dziedziny, choć są ze sobą ściśle powiązane. Rachunkowość jest bardziej teoretyczną dziedziną, która zajmuje się opracowywaniem zasad rachunkowości, podczas gdy księgowość jest bardziej praktyczną dziedziną, która zajmuje się stosowaniem tych zasad w praktyce. Czasami dokonuje się też rozróżnienia na biuro rachunkowe i księgowe poprzez zakres świadczonych przez te podmioty usług.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij