Napisane przez 2:25 pm Ciekawostki

Umowa B2B – wszystko, co powinieneś wiedzieć przed jej podpisaniem

Dzisiaj wiele firm jest otwartych na potrzeby pracownika pod kątem formy zatrudnienia. Często także wybór rodzaju umowy uwarunkowany jest innymi czynnikami, takimi jak na przykład koszty zatrudnienia. Przyjrzyjmy się zatem, na czym polega umowa B2B, jak jest zwyczajowo konstruowana oraz jakie obowiązki spoczywają na stronach takiej umowy.

Biznes dla biznesu

Umowa B2B jest formą zatrudnienia polegającą na współpracy podmiotów gospodarczych. Skrót jest akronimem słów business to business. Strony umowy traktowane są na równi, dlatego też stroną takiej umowy może być osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Nie obowiązują tu przepisy prawa pracy, a podstawę współpracy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Współpraca polega na świadczeniu przez jedną ze stron usługi określonej warunkami umowy, druga strona zaś zobowiązana jest do wypłaty określonego wynagrodzenia za wykonane usługi.

Niższe koszty – wyższe zyski

Wiele firm, ale także osób zatrudnionych decyduje się na formę współpracy B2B z kontrahentem ze względu na koszty. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z wysokimi kosztami dla pracodawcy, a także z niższą możliwą wypłatą dla pracownika. Przy zatrudnieniu w formie B2B po stronie pracodawcy leży wypłacenie zgodnego z umową wynagrodzenia. Pracownik sam zobowiązany jest do odprowadzenia składek ZUS oraz zapłacenia podatku. Jednak w tym wypadku jest to także z korzyścią dla osoby samozatrudnionej, gdyż przysługuje jej możliwość odliczenia kosztów prowadzonej działalności, zatem można w ten sposób zmniejszyć należny podatek. W przypadku tej formy współpracy istnieje także możliwość podpisania kontraktów z większą ilością podmiotów, a tym samym zwiększenie możliwości dochodowych.

B2B, chociaż pozwala na uzyskanie większych dochodów przy niższych kosztach, wiąże się jednak z tym, że osobie zatrudnionej w takiej formie nie przysługują prawa pracownicze, w tym urlopy lub dodatki stażowe. Również benefity pracownicze nie są w tym wypadku przeznaczone dla osób samozatrudnionych. Decydując się na kontraktową formę współpracy, należy mieć także świadomość, że prowadzenie księgowości oraz odprowadzanie składek i płacenie podatku jest po stronie pracownika. Podejmując decyzję o przejściu na taką formę współpracy zawsze należy wziąć pod uwagę zarówno korzyści jak i minusy umowy B2B.

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Zamknij