Napisane przez 1:19 pm Ważne w mieście

Zabrze Przygotowuje się na LXXIII Sesję Rady Miasta

Już 30 października, w historycznych wnętrzach zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, rozpocznie się LXXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Spotkanie, zaplanowane na godzinę 13:00, zgromadzi lokalnych decydentów, aby omówić szereg istotnych kwestii dotyczących przyszłości miasta.

Na nadchodzącej sesji radni będą debatować nad wieloma kluczowymi projektami uchwał. Wśród nich znajdą się tematy takie jak zmiany w budżecie miasta na rok 2023 oraz aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023-2048. Ponadto, na porządku obrad znajdą się kwestie związane ze zbyciem akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z ważniejszych punktów sesji będzie również dyskusja na temat Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Sesja będzie również miejscem wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach na najbliższą kadencję.

źródło: UM Zabrze

Visited 14 times, 1 visit(s) today
Zamknij