Napisane przez 5:00 pm Biznes, Ważne w mieście

Zabrze wyróżnia najlepszych w profilaktyce: startuje konkurs 'Profilaktyk Roku 2023′

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza start XI edycji prestiżowego konkursu „Profilaktyk Roku 2023”, mającego na celu docenienie i uhonorowanie osób oraz instytucji, które wyróżniają się w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs ten jest otwarty dla szerokiego spektrum podmiotów, w tym instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji religijnych, stowarzyszeń i fundacji, które aktywnie działają w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień.

W ramach konkursu „Profilaktyk Roku 2023”, zgłaszane mogą być kandydatury zarówno indywidualne, jak i zespołowe, co daje możliwość wyróżnienia zarówno pojedynczych osób, jak i całych instytucji za ich wkład w poprawę zdrowia i dobrostanu mieszkańców Zabrza. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 stycznia, a dokonać ich można osobiście lub za pośrednictwem poczty w dwóch wyznaczonych lokalizacjach: Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2023” stanowi wyjątkową okazję do wyróżnienia tych, którzy nieustannie pracują na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Zabrza, oferując im wsparcie w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. To inicjatywa, która podkreśla znaczenie działań profilaktycznych w społeczności lokalnej i inspiruje do dalszych działań na tym polu.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

Visited 67 times, 1 visit(s) today
Zamknij