Napisane przez 4:48 pm Gliwice

Dekada transformacji: Gliwice świętują 20 lat w Unii Europejskiej

W bieżącym roku Gliwice obchodzą dwudziestolecie przynależności Polski do Unii Europejskiej, co dla miasta było okresem znaczącej transformacji i rozwoju. Te dwie dekady członkostwa w UE to czas licznych inwestycji, które zdecydowanie poprawiły jakość życia mieszkańców oraz wizerunek Gliwic jako europejskiego miasta.

Kluczowe inwestycje i wydarzenia:

  • 1 maja: Koncert gwiazd przy Radiostacji Gliwice, celebrujący rocznicę. Na scenie wystąpią Varius Manx & Kasia Stankiewicz oraz Dawid Kwiatkowski, co gwarantuje znakomitą zabawę i porywające emocje.
  • Wystawa „Gliwice w Unii, Unia w Gliwicach”: Ekspozycja ta prezentuje wpływ Unii Europejskiej na rozwój miasta oraz najważniejsze projekty dofinansowane z funduszy unijnych.
  • Seria spotkań i wydarzeń edukacyjnych: Organizowane w całym mieście, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z integracji europejskiej.
  • Inicjatywy ekologiczne: Wspierane przez UE projekty, takie jak duże inwestycje ekologiczne realizowane przez miejskie spółki, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska.
  • Konkurs fotograficzny: Podsumowujący wpływ Unii na codzienne życie mieszkańców Gliwic, którego wyniki zostały zaprezentowane w formie otwartej wystawy.

Przyszłość i plany: Z okazji rocznicy, miasto planuje dalsze działania promocyjne i inwestycyjne, mające na celu dalsze wzmocnienie infrastruktury, kultury oraz edukacji. Gliwice, korzystając z doświadczeń i możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej, zamierzają kontynuować swoją drogę jako dynamicznie rozwijające się miasto o europejskim charakterze.

Dodatkowe informacje: Dla wszystkich zainteresowanych głębszym poznaniem efektów współpracy z Unią Europejską, miasto przygotowało szereg materiałów dostępnych na oficjalnej stronie internetowej oraz w lokalnych centrach informacyjnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach oraz śledzenia aktualności na stronie Gliwic.

Z okazji rocznicy przynależności do UE, Gliwice stawiają na dalszą modernizację i integrację z europejskimi standardami, co przynosi korzyści wszystkim mieszkańcom.

źródło: UM Gliwice

Visited 59 times, 1 visit(s) today
Zamknij