Napisane przez 12:16 pm Ciekawostki

Jak wybrać odpowiednią komorę normobaryczną? Poradnik dla klinik, placówek medycznych oraz sportowych

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, troska o zdrowie i dobre samopoczucie nabiera coraz większego znaczenia, a dbałość o oferowanie innowacyjnych metod regeneracji i relaksacji stała się priorytetem. W tym kontekście komory normobaryczne stanowią nieodzowny element, zapewniający unikalne i niezwykle korzystne efekty dla organizmu. Jak wybrać odpowiednią komorę normobaryczną?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, troska o zdrowie i dobre samopoczucie nabiera coraz większego znaczenia, a dbałość o oferowanie innowacyjnych metod regeneracji i relaksacji stała się priorytetem. W tym kontekście komory normobaryczne stanowią nieodzowny element, zapewniający unikalne i niezwykle korzystne efekty dla organizmu. Jak wybrać odpowiednią komorę normobaryczną?

Czym jest komora normobaryczna?

Komora normobaryczna to zaawansowane urządzenie, które tworzy specjalne warunki atmosferyczne w celu wspierania regeneracji i relaksu organizmu. W przeciwieństwie do komór hiperbarycznych, w których przebywanie wiąże się z oddychaniem czystym tlenem (zazwyczaj poprzez wąsy tlenowe lub maskę), w komorze normobarycznej do oddychania służy specjalnie skomponowana mieszanina gazów oddechowych o odpowiednio podwyższonych ciśnieniach parcjalnych. To, co łączy oba typy komór jest podwyższone ciśnienie bezwzględne, które w komorze hiperbarycznej może wynosić od 1300 do nawet 3000 hPa, a w komorze normobarycznej jest utrzymywane na poziomie ok. 1500 hPa.

Komora normobaryczna służy do organizacji sesji tlenowych, których celem jest m.in. usprawnienie wymiany gazowej w organizmie oraz lepsze i bardziej efektywne dotlenienie wszystkich tkanek i narządów, także tych uszkodzonych. Dzięki temu uzyskiwany jest efekt relaksacyjny i regeneracyjny, a w konsekwencji – tworzone są warunki do poprawy samopoczucia, budowania odporności, poprawy wydolności i lepszego funkcjonowania zarówno ciała, jak i psychiki człowieka.

Jak wygląda to urządzenie?

Komora normobaryczna przybiera formę obszernej, podłużnej kapsuły. Konstrukcja ta jest w stanie pomieścić nawet kilkanaście osób, a jej wnętrze zostało zaprojektowane tak, by zapewnić także dostęp do toalety, umożliwiając jej użytkowanie w trakcie trwania sesji. Wielkość wnętrza komory jest dostatecznie obszerna, aby umożliwić swobodne poruszanie się w jej obrębie. Wejście do komory odbywa się poprzez specjalną śluzę, czyli pomieszczenie przejściowe, gdzie następuje stopniowe wyrównanie parametrów atmosferycznych pomiędzy wnętrzem komory, a jej otoczeniem. W pomieszczeniu tym przeprowadzana jest kompresja (podniesienie ciśnienia o około 500 hPa podczas wejścia do komory) oraz dekompresja (obniżenie ciśnienia o około 500 hPa podczas opuszczania komory). Dzięki zastosowaniu tych dwóch etapów możliwe jest swobodne wchodzenie i wychodzenie z komory, przy jednoczesnym utrzymaniu stałych parametrów atmosferycznych wewnątrz.

Normobaria – sesja tlenowa

Współczesne wyzwania środowiskowe, obecność genetycznie modyfikowanej żywności, mikroplastik obecny nawet w pożywieniu, zanieczyszczenia powietrza, wpływ używek, a także rosnący poziom stresu spowodowany tempem życia, to jedynie kilka czynników, które negatywnie wpływają na sprawne funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Mimo obecności wielu rozwiązań to właśnie połączenie najnowszych osiągnięć technologicznych z postępem medycyny pozwoliło na stworzenie innowacyjnego urządzenia. Dzięki niemu ludzkie ciało jest w stanie szybciej powracać do pełnej sprawności po chorobach, urazach i wysiłku fizycznym, a także zachować długotrwałą młodość i witalność. Główną ideą tego urządzenia jest wykorzystanie sił tkwiących w naturze do stworzenia bodźca, który pobudzi organizm do bardziej efektywnej pracy, a wszystkim tkankom i narządom umożliwi skuteczniejszą regenerację.

Bezpieczeństwo i sposób działania komór normobarycznych 

Ważnym aspektem komór normobarycznych jest system automatyki, który odpowiada za utrzymanie określonych parametrów atmosfery w ich wnętrzu, w tym przede wszystkim odwpowiedniego poziomu ciśnienia parcjalnego tlenu, wodoru i dwutlenku węgla. To właśnie one są istotne dla osiągnięcia zamierzonych efektów sesji tlenowych. Jednak to nie wszystko. Nadrzędnym elementem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osób użytkujących komory normobaryczne i przebywających w ich wnętrzu. Bezpieczeństwo gwarantuje zarówno wspomniany już precyzyjny system automatyki, jak też odpowiednio zaprojektowane systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Elementy te mają kluczowe znaczenie m.in. w procesie certyfikacji. Certyfikat CE stanowi potwierdzenie spełnienia surowych standardów bezpieczeństwa oraz jakości, dlatego wybierając producenta komory normobarycznej warto zwrócić uwagę, czy proces produkcji jest ustandaryzowany i kontrolowany przez określone jednostki notyfikujące. Ważne jest także to, by gotowy produkt był tworzony z materiałów przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego celu.

Jak wybrać odpowiednią komorę normobaryczną?

Wybór odpowiedniej komory normobarycznej to ważna decyzja, mająca wpływ komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Oto krótka lista kroków, które warto wziąć pod uwagę:

  • Zdefiniuj cel użycia komory normobarycznej (do cełów komercyjnych czy do celów prywatnych?).
  • Zapoznaj się z parametrami technicznymi komory, takimi m.in. konstrukcja, wykorzystywane systemy odpowiedzialne za utrzymanie wewnątrz określonych parametrów atmosfery. 
  • Upewnij się, że komora jest wyposażona w systemy przeciwpożarowe.
  • Sprawdź możliwości personalizacji wnętrza komory. 
  • Skorzystaj z wiedzy specjalistów i kupuj tylko te urządzenia, które oferuje sprawdzony producent komór normobarycznych, mogący potwierdzić swoją wiarygodność i kompetencje odpowiednimi certyfikatami, posiadający usystematyzowaną linię produkcyjną i oferujacy produkt stworzony od podstaw z materiałów i surowców nie wykorzystywanych wcześniej w żadnym innym zastosowaniu. 

Dla placówek medycznych, klinik oraz ośrodków sportowych, inwestycja w komory normobaryczne może przynieść liczne korzyści, wspierając swoich klientów w osiągnięciu lepszego stanu zdrowia i samopoczucia.

Visited 21 times, 1 visit(s) today
Zamknij