Napisane przez 7:11 pm Ciekawostki

Kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku operatora suwnicy

Osobą, która zajmuje się eksploatacją urządzeń dźwignicowych, nie może być każdy. Pracę operatora suwnicy wykonywać mogą tylko wykwalifikowane osoby, posiadające niezbędne uprawnienia i umiejętności. Jakie kwalifikacje są niezbędne, by można było pracować na stanowisku operatora suwnicy? Odpowiedź na wszystkie pytania z tym związane znaleźć można w poniższym wpisie. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury. Warto!

Kwalifikacje niezbędne do zdobycia

Aby można było zajmować się obsługą dźwignic, niezależnie od tego, jaki będzie ich rodzaj (czy mowa o suwnicach procesowych, suwnicach uniwersalnych czy też suwnicach pomostowych), należy posiadać stosowne uprawnienia. Te zdobyć można, uczestnicząc w specjalistycznym kursie organizowanym w wielu miastach.

Co najważniejsze – podczas profesjonalnie zorganizowanych i przeprowadzonych zajęć szkoleniowych zdobyć można nie tylko cenną wiedzę teoretyczną, ale również i wiedzę praktyczną.

Istotne jest także i to, że kurs na operatora suwnicy kończy się egzaminem zdawanym przed komisją powołaną przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu, przyszli operatorzy suwnic, mogą zdobyć kwalifikacje uprawniające ich do obsługi zarówno suwnic sterowanych z poziomu roboczego (II S, w tym także obsługiwanych bezprzewodowo), jak i suwnic sterowanych z kabiny (I S). To jednak nie wszystko. Z powodzeniem bowiem można zdobyć także uprawnienia na obsługę suwnic specjalistycznych.

O tym zaś, jakiego typu dźwignice znaleźć można obecnie na rynku, przekonać się można, odwiedzając stronę cenionego producenta w branży.

Będąc przy temacie uprawnień na pracę z wykorzystaniem dźwignic, warto wiedzieć, że uprawnienia te nadawane są albo na 10 lat, albo na 5. Krótszy okres ważności uprawnień dotyczy wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Z kolei 10 lat ważne są uprawnienia na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. Dobrze o tym wiedzieć, zastanawiając się nad przystąpieniem do kursu na operatora dźwignicy lub rozważając uczestnictwo w takich zajęciach szkoleniowych.

Niezbędne wymagania na operatora suwnicy

Czy każdy zainteresowany może rozpocząć pracę jako operator suwnicy? Jak się okazuje, niekoniecznie. Pozytywne ukończenie specjalistycznego kursu kwalifikacyjnego to nie wszystko. Dodatkowo należy spełnić jeszcze kilka innych, równie niezbędnych wymagań.

Obsługą suwnic procesowych, suwnic uniwersalnych lub suwnic pomostowych zajmować się może osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe. To wciąż jednak nie wszystko.

Dodatkowo należy cieszyć się dobrym zdrowiem w rozumieniu ogólnym oraz wyróżniać się dobrą sprawnością psychoruchową. Do tego ważne jest także to, czy kandydata na operatora suwnicy wyróżnia dodatkowo sprawna koordynacja ręka-oko. Najlepiej zaś, by ta była na poziomie ponadprzeciętnym.

Ponadto ważne pozostaje także to, by operator suwnicy był osobą o wysokich umiejętnościach szybkiego reagowania na niespodziewane sytuacje, jak również posiadał cenną umiejętność przewidywania ewentualnego wystąpienia rozmaitych sytuacji.

Dodatkowo operatorem suwnicy nie zostanie też ktoś, komu nie udałoby się pozytywnie przejść ogólnych badań lekarskich oraz badań psychotechnicznych. Warto podkreślić, że praca przy eksploatacji dźwignic wiązać się będzie z nieustannym narażeniem na takie czynniki, jak m.in.:

  • nadmierny hałas,
  • zmienne warunki atmosferyczne,
  • niedostateczne oświetlenie,
  • spory wysiłek fizyczny,
  • długotrwała koncentracja na wykonaniu tych samych lub dość mocno skomplikowanych czynności.

Stąd też w pracy dobrego operatora suwnicy tak ważne są takie umiejętności, jak ponadprzeciętna cierpliwość, wysoki poziom precyzyjności czy ostrożności podczas wykonywania wielu czynności. Dodatkowo wskazane jest także dbanie o przestrzeganie nierzadko bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

Argumentem przemawiającym za tym, by zdobyć uprawnienia do pracy jako operator suwnicy, będą z pewnością dość satysfakcjonujące zarobki oraz duże możliwości znalezienia zatrudnienia w tym właśnie sektorze branżowym.

Visited 33 times, 1 visit(s) today
Zamknij