Napisane przez 11:13 am Ciekawostki

Odszkodowanie od dewelopera

Kupując mieszkanie bądź dom od dewelopera mamy nadzieję, że ulokowane przez nas pieniądze są bezpieczne, a wykonany budynek zostanie wykonany bez zarzutu. W praktyce jednak bywa różnie, o czymś część nabywców zdążyła się już niestety przekonać. Warto mieć świadomość, że nie jesteśmy bezradni w obliczu takiej sytuacji, a prawo wspiera pokrzywdzonych nabywców.

Co podlega odszkodowaniu od dewelopera? 

Wszelkie niezgodności podpisanej wcześniej umowy ze stanem faktycznym po wykonaniu robót, na przykład mniejszy metraż mieszkania, podlegają odszkodowaniu. Zadaniem dewelopera jest wywiązanie się z ciągle obowiązującej umowy. Jeżeli prace zostały wykonane niestarannie, ściany są krzywe, podłoga została wykonana nierówno lub pojawiły się zacieki – deweloper jest zobowiązany do naprawy usterek, a w przypadku, jeżeli staje się to niewystarczające, a nawet niemożliwe – do obniżenia ceny lokalu. 

Co jest ważne na drodze dochodzenia naszych praw?

Istotne znaczenie ma protokół odbioru lokalu, który powinien zostać sporządzony w dniu oddania lokalu do użytkowania. Wówczas możemy wskazać wszelkie zaobserwowane przez nas usterki. Jeżeli natomiast obawiamy się, że nie posiadamy odpowiedniej wiedzy, aby takie usterki wyłapać, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy specjalizującego się w odbiorach mieszkań. Na podstawie protokołu deweloper ma 14 dni na usunięcie usterek, bądź ustosunkowanie się do nich na piśmie.

Odpowiedzialność dewelopera za wady wybudowanego budynku bądź lokalu

Zdarza się, że usterki w dniu odbioru lokalu bądź budynku są niewidoczne, a ich konsekwencje wychodzą w trakcie użytkowania, po upłynięciu czasu wskazanego na ich zgłaszanie. Przykładem może być zalanie mieszkania spowodowane źle wykonaną izolacją.

Wówczas możliwe będzie ubieganie się o odszkodowanie od dewelopera w oparciu o odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

Deweloper odpowiada również za niewywiązanie z się z umowy w terminie. Opóźnienie wynikające z winy dewelopera jest podstawą do dochodzenia kary umownej, której zapisy powinny znaleźć się w umowie.

Pomoc kancelarii prawnej

Ponieważ w trakcie dochodzenia swoich praw może pojawić się wiele wątpliwości po stronie nabywcy, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Doświadczona kancelaria prawna może pomóc w analizowaniu podpisanych umów oraz zestawieniu ich ze stanem faktycznym, a także reprezentować nabywcę w sądzie.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij