Napisane przez 10:53 pm Biznes, Ważne w mieście

Ostatnia Szansa na Zgłoszenie Kandydatury na Ławnika! Kadencja 2024-2027

W obliczu zbliżającego się końca kadencji obecnych ławników, którzy pełnili swoje obowiązki w ramach Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach, nadszedł czas na odnowienie składu. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystosował apel do Rady Miasta Zabrze, aby ta przystąpiła do procesu wyłaniania nowych kandydatów na ławników. Wymagane są łącznie 24 osoby, z czego 16 ma zasilić szeregi Sądu Okręgowego w Gliwicach, a pozostałych 8 – Sądu Rejonowego w Zabrzu, w tym sześć osób do spraw z zakresu prawa pracy.

Aby móc pełnić funkcję ławnika, kandydat musi spełniać szereg kryteriów. Należy do nich posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełnych praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, wiek minimum 30 lat oraz nie więcej niż 70 lat, co najmniej roczny staż zamieszkania, pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu kandydowania, zdolność do pełnienia obowiązków ławnika ze względu na stan zdrowia oraz wykształcenie minimum średnie. Osoby aspirujące do orzekania w sprawach pracowniczych powinny wykazywać się szczególną znajomością tej dziedziny.

Warto zaznaczyć, kto nie może zostać ławnikiem. Wykluczone są osoby pracujące w sądownictwie i prokuraturze, członkowie organów mogących kierować sprawy do sądu, funkcjonariusze policji i inne osoby związane z egzekwowaniem prawa, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze na czynnej służbie oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Dodatkowo, radni na różnych szczeblach administracji również są wyłączeni z możliwości pełnienia tej funkcji. Istotne jest, że nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie jednocześnie.

Zgłaszanie kandydatów – termin zgłaszania kandydatur upływa 13 marca 2024 roku. Kandydatów mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych) oraz grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru.

Więcej szczegółów na temat procesu wyborczego oraz wymagań wobec kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu. To wyjątkowa okazja, aby aktywnie uczestniczyć w życiu sądowym i mieć realny wpływ na sprawiedliwość w swojej społeczności. Nie przegap szansy na zgłoszenie swojej kandydatury!

źródło: UM Zabrze

Visited 94 times, 1 visit(s) today
Zamknij