Napisane przez 9:48 pm Ciekawostki

Rodzaje zasiłków w Norwegii

Norwegia słynie nie tylko z łososia i fiordów, ale także z rozwiniętego systemu socjalnego, który zapewnia szeroki zakres wsparcia dla swoich obywateli i osób legalnie przebywających w kraju. Jednym z kluczowych elementów tego systemu są różnego rodzaju zasiłki, które pomagają ludziom w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Przeczytaj artykuł i poznaj najważniejsze formy wsparcia finansowego, które w Norwegii dostępne są również dla Polaków.

1. Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii pomaga osobom, które utraciły pracę w utrzymaniu podstawowego standardu życia. Jego wysokość jest zróżnicowana, ponieważ kwota świadczenia stanowi ok. 60% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Aby ubiegać się o pieniądze, osoba bezrobotna musi spełnić określone kryteria i aktywnie poszukiwać nowego zatrudnienia.

2. Zasiłek opiekuńczy

Kontantstøtte to specjalna forma wsparcia wypłacana rodzicom wychowującym dzieci w wieku od 13 do 23 miesięcy. Zasiłek opiekuńczy jest w Norwegii przyznawany w pełnej kwocie (7500 NOK na każde dziecko) w przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze żłobków lub przedszkoli z dofinansowaniem publicznym.

3. Zasiłek rodzinny

Odpowiednik polskiego 500+ a więc zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzicom na utrzymanie dzieci do 18. roku życia. To ważne świadczenie, które pomaga rodzicom w pokryciu kosztów związanych z wychowywaniem ich pociech aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do pobierania świadczenia uprawnione są osoby, które aktywnie pracują zawodowo oraz mieszkają na terenie Norwegii.

4. Zasiłek chorobowy

Jeśli choroba, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiają Ci kontynuowanie pracy w Norwegii, przysługuje Ci sykepenger, czyli zasiłek chorobowy. Jest on dostępny dla osób, które z powodu choroby nie są zdolne do kontynuowania kariery zawodowej. Świadczenie rekompensuje utracony dochód oraz zapewnia środki na utrzymanie się podczas leczenia bądź rekonwalescencji.

5. Zasiłek ciążowy

Przyszłym mamom, które z uwagi na ciążę nie są w stanie kontynuować pracy zawodowej, oraz tym, którym pracodawca nie może zapewnić odpowiedniej ochrony, przysługuje prawo do świadczenia do czasu urodzenia dziecka. Zasiłek ciążowy może otrzymać kobieta, która w Norwegii legalnie przepracowała co najmniej 4 miesiące oraz uzyskała stosowne zaświadczenie od lekarza lub położnej.

6. Zasiłek macierzyński

Jest to świadczenie, które przysługuje rodzicom przebywającym na urlopie rodzicielskim po urodzeniu dziecka. Zasiłek macierzyński lub tacierzyński dostępny jest w dwóch wariantach:

  • 80% pełnej kwoty przez 59 tygodni urlopu,

  • 100% wartości świadczenia przez 49 tygodni.

Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie średniego wynagrodzenia za dany rok.

Gdzie znaleźć pomoc w uzyskaniu zasiłku w Norwegii?

Poza wymienionymi wyżej rodzajami pomocy Norwegia oferuje jeszcze wiele innych form wsparcia finansowego, takich jak dodatek mieszkaniowy, dofinansowanie przedszkola czy zasiłek socjalny. Warto zaznaczyć, że nabycie prawa do konkretnych świadczeń uzależnione jest od rozmaitych kryteriów i wymogów, dlatego, jeśli chcesz mieć dowiedzieć się, czy konkretny zasiłek należy się Tobie, najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy. Specjaliści z polskiego biura rachunkowego ATS Anna Stankiewicz pomogą Ci w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, prawidłowym wypełnieniu wniosków, oraz monitorowaniu terminów, znacznie zwiększając Twoje szanse na skorzystanie z norweskiego systemu socjalnego.

Visited 48 times, 1 visit(s) today
Zamknij