Napisane przez 6:34 pm Ruda Śląska

Ruda Śląska: Podwyższony poziom benzo(a)pirenu w Rudzie Śl. – ogłoszono alarm smogowy

W związku z przekroczeniem średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska wydał ostrzeżenie smogowe dla Rudy Śląskiej. Ostrzeżenie dotyczy okresu od 25 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku.

Analizy wyników pomiarów benzo(a)pirenu, przeprowadzone na terenie miast takich jak Dąbrowa Górnicza, Katowice, Zabrze, Rybnik, Częstochowa, Godów, Knurów, Pszczyna, Myszków, Tarnowskie Góry i Żywiec, wskazują na ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Wyniki te są szczególnie niepokojące, jako że obejmują prawie całe województwo śląskie, z wyjątkiem Bielska-Białej.

Osoby z chorobami serca oraz przewlekłymi chorobami układu oddechowego są narażone na szczególne ryzyko. Mogą one doświadczać pogorszenia stanu zdrowia, objawiającego się bólem w klatce piersiowej, brakiem tchu czy znużeniem. Dodatkowo, osoby cierpiące na astmę mogą zauważyć nasilenie objawów, takich jak kaszel czy dyskomfort w klatce piersiowej.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz okolicznych miast powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość powietrza i unikać długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, szczególnie w dni, gdy stężenia benzo(a)pirenu są szczególnie wysokie.

źródło: UM Ruda Śląska

Visited 49 times, 1 visit(s) today
Zamknij