Napisane przez 7:19 pm Z regionu

Skuteczna akcja „Prędkość” na Śląsku – blisko 3500 przekroczeń prędkości

W ramach ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych „Prędkość”, zorganizowanych przez Policję wraz z Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego ROADPOL, śląscy policjanci przeprowadzili intensywne kontrole prędkości na drogach regionu. Celem akcji było egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierujących pojazdami, a także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

W trakcie operacji, która miała miejsce w ubiegły piątek, funkcjonariusze ustawiali statyczne punkty kontroli oraz wykorzystywali radiowozy z wideorejestratorami, szczególnie w rejonach uznanych za niebezpieczne, w tym w pobliżu przejść dla pieszych. Działania te, realizowane były również przez policyjne zespoły „Speed”, które skupiały się na eliminowaniu szczególnie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Podczas działań odnotowano blisko 3500 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, z czego 14 przypadków dotyczyło przekroczeń o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W rezultacie, policjanci wystawili prawie 3000 mandatów, skierowali 23 wnioski do sądów i pouczyli 475 kierowców.

Bezpieczna prędkość jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na drogach i zależy od wielu czynników, w tym natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni oraz umiejętności kierującego. Akcja „Prędkość” ma na celu przypomnienie kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do obowiązujących przepisów oraz warunków panujących na drodze.

Podsumowanie działań odbyło się w wielu komendach na terenie województwa śląskiego, podkreślając skuteczność i zasięg przeprowadzonej operacji w zapewnianiu większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

źródło: Policja
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij