Napisane przez 8:04 pm Z regionu

W regionie śląskim startuje 25. edycja prestiżowego konkursu urbanistycznego

Współpraca między Zarządem Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich zaowocowała kolejną, już 25. edycją konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wsparcie dla tego wydarzenia po raz kolejny zapewnia Śląski Związek Gmin i Powiatów, który od lat promuje ideę tego konkursu. Do współpracy nad rozpowszechnianiem informacji o konkursie przyłączyły się również Związki Gmin i Powiatów z poszczególnych subregionów Śląska.

Konkurs ten, będący pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem regionalnym w Polsce, skupia się na prezentacji dobrych praktyk w kreowaniu przestrzeni publicznych, które służą integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Jego głównym celem jest wyróżnienie tych realizacji urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia wartościowych przestrzeni publicznych oraz promocji zmian jakościowych, które zwiększają atrakcyjność przestrzeni w regionie śląskim.

W bieżącej edycji konkursu kluczowe znaczenie ma promocja projektów, które są zgodne z założeniami strategicznej wizji rozwoju regionu pod hasłem „ZIELONE ŚLĄSKIE”. Projekty te powinny charakteryzować się odpornością na zmiany klimatyczne, efektywnością energetyczną, neutralnością emisyjną, a także być zgodne z cyklami natury i zapewniać wysoki komfort życia mieszkańcom.

Prace zgłaszane do konkursu oceniane będą pod kątem takich kryteriów, jak społeczne oddziaływanie, dostępność architektoniczna i komunikacyjna, reakcja na zmiany klimatyczne, estetyka przestrzeni oraz inne wartościowe cechy opisane szczegółowo w warunkach konkursu. Więcej informacji na temat konkursu oraz pełne Warunki Konkursu 2024 znajdują się na stronie internetowej npp.slaskie.pl. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, a zgłoszenia można dokonywać do 30 czerwca 2024 roku.

Jury, składające się z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zarekomenduje Zarządowi Województwa laureatów i finalistów. Między 1 a 31 sierpnia 2024 roku na stronie konkursu odbędzie się plebiscyt, podczas którego przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas jesiennej gali jubileuszowej.

Wszystkie nominowane, nagrodzone oraz wyróżnione realizacje będą miały szansę na dalsze wyróżnienia w ramach ogólnopolskiego konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

źródło: slaskie.pl
Visited 44 times, 1 visit(s) today
Zamknij