Napisane przez 9:50 pm Ciekawostki

Twardość wody Zabrze

Twardość wody w Zabrzu jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości lokalnej sieci wodociągowej. Twardość wody można określić zarówno za pomocą wskaźników organoleptycznych, jak i badań fizykochemicznych. Wskaźniki organoleptyczne służą do pomiaru smaku, zapachu, koloru i przejrzystości wody. Testy fizykochemiczne mierzą parametry takie jak pH, wapń, magnez, żelazo i inne minerały obecne w wodzie. Sprawdzając twardość wody w Zabrzu możemy upewnić się, że spełnia ona normy dotyczące bezpiecznego spożycia wody pitnej i innych zastosowań.

Mieszkańcy Zabrza pozyskują wodę głównie z ujęć głębinowych, które zawierają dużo składników mineralnych. Ta podziemna dostawa jest zdrowa i smaczna, bez zanieczyszczeń. Szeroko zakrojone badania naukowe potwierdziły, że jest to woda wyjątkowej jakości, zawierająca jedynie śladowe ilości manganu, który w łatwy sposób można usunąć za pomocą filtrów w zabrzańskich oczyszczalniach. Zdaniem prof. Waldemara Sawiniaka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oczyszczona woda jest wyjątkowej jakości, a jej picie zostało zatwierdzone przez lekarzy. Ponadto Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeprowadził szereg badań, które potwierdzają, że spożywanie tego rodzaju wody jest korzystne dla naszego organizmu.

Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu grudzień 2022 r.

Lp Wskaźniki organoleptyczne
i fizykochemiczne wody 
NDS Jednostka GPW woda powierzchniowa 
1 Temperatura  °C 9,8
2 pH 6,5-9-5 7,3
3 Przewodność 2500 µS/cm 334
4 Mętność 1 NTU 0,10
5 Barwa bez nieprawidłowych zmian mg/lPt <2
6 Smak bez nieprawidłowych zmian akceptowalny akceptowalny
7 Zapach bez nieprawidłowych zmian akceptowalny akceptowalny
8 Chlor wolny 0,3 mg/l <0,10
9 Jon amonowy 0,50 mg/l 0,033
10 Żelazo ogólne 200 µg/l 32
11 Mangan 50 µg/l 16
12 Azotyny 0,10 mg/l <0,010
13 Azotany 50 mg/l 3,5
14 Twardość ogólna 60-500 mg/l CaCO3 141
15 Wapń mg/l 44
16 Magnez 125 mg/l 8
17 Chlorki 250 mg/l 17
18 Siarczany 250 mg/l 40
19 Indeks nadmanganianiowy 5 mg/l 0,9
Lp Wskaźniki mikrobiologiczne
wskaźniki wody
NDS Jednostka GPW woda powierzchniowa 
1 Bakterie grupy coli 0  jtk/100ml 0
2 Escherichia coli 0  jtk/100ml 0
3 Enterokoki kałowe 0  jtk/100ml 0
4 Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h bez nieprawidłowych zmian  jtk/100ml bez nieprawidłowych zmian
5 Clostridium 0 jtk/100ml 0
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294)

źródło: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Visited 155 times, 1 visit(s) today
Zamknij